17.11.2016

Delavnica ljudske godbe Kako godejo v Istri, Prekmurju in Reziji

Do 28. novebra se zbirajo prijave na delavnico za godalce, ki je namenjena ljubiteljem ljudske glasbe.

Maia Juvanc

Delavnica ljudske glasbe
Foto: Marino Kranjac

Na godčevsko delavnico, ki bo potekala 3. decembra v Martinovi hiši (Mestni trg 26) v Škofji Loki, so vabljeni predvsem ljudski godci, godalci folklornih skupin (violinisti, godci na kontrabas ali mali bas) ter tudi učenci, dijaki, študenti godal in njihovi učitelji, ki bi radi razširili svoje znanje tudi s poznavanjem ljudske glasbene prakse.

Delavnica, ki nosi naslov Kako godejo v Istri, Prekmurju in Reziji bosta vodila istrski etnomuzikolog Dario Marušić in glasbenik, godec, vodja skupine Vruja Marino Kranjac. Strokovnjaka ljudske glasbe prirejata delavnico pod okriljem JSKD - Program historične glasbe in plesa in bosta obravnavala teme, ki zaobjemajo specifiko tehničnih in stilnih prvin igranja ljudske glasbe. Tehnično praktični aspekt igranja na instrumente bo tekom delavnice izpostavljal:

  • učenje igranja osnovne melodije z vsemi značilnostmi ljudskega igranja na violino (borduni, okraševanje, dvojemke, lokovanje…)
  • učenje spremljevalne melodije oz. igranju druge violine bo namenjena posebna pozornost
  • ljudsko držo violine in loka
  • priredbe za godala v folklornih ansamblih v ljudski maniri
  • način spremljanja kontrabasa ali malega basa (različne tehnike lokovanja Istre, Prekmurja in Rezije)

Na razpolago in uporabo bosta tudi dva istrska mala basa (bajs). Vsak udeleženec bo dobil notno gradivo, ki bo služilo kot osnova, na podlagi katere bo nadalje razvijal specifičen način igranja ljudske violine in basa.

Osrednja pozornost bo namenjena repertoarju in načinu igranja v severni Istri, od koder voditelja prihajata, poleg tega bodo v programu tudi viže iz Prekmurja in Rezije. Od istrskih viž se bodo udeleženci učili plesov kot so mafrina, cotić, špic polka, do paši, šaltin, vilota. Prekmurje bo predstavljeno s plesi sotiš, drmač, šamarjanka, tkalečka, na programu pa bo  tudi nekaj viž iz Rezije.

Pogoj za udeležbo na delavnici je osnovno predznanje igranje inštrumenta. Priporočljiva (ne pa obvezna) je vsaj minimalna sposobnost branja notnega gradiva.

Tiste željne udeležbe prosimo, da prijavnico s kontaktnimi podatki in stopnjo glasbene izobrazbe oz. glasbenih izkušenj pošljejo na JSKD Škofja Loka, Mestni trg 26, 4220 Škofja Loka.

Urnik:

10.00 – 13.00: delavnice

13.00 – 15.00: čas za kosilo (v lastni režiji)

15.00 – 16.00: delavnica

Kotizacija za delavnico znaša 40 €.