19.09.2012

DSS smelo v novo sezono

DSS je na tiskovni konferenci predstavilo koncertno dejavnost v prihodnji sezoni. Na petnajstih glasbenih dogodkih bo krstno izvedenih 70 skladb.

Tanja Benedik

Od leve: Peter Šavli, Peter Kopač, Sonja Kralj Bervar, Nenad Firšt, Dušan Bavdek. (foto: Tanja Benedik)
Foto: Tanja Benedik

Društvo slovenskih skladateljev je na tiskovni konferenci predstavilo koncertno dejavnost v prihodnji sezoni. Že od 20. let prejšnjega stoletja DSS skrbi za izvajanje del svojih članov. Tako bo tudi letos. Na petnajstih glasbenih dogodkih bo krstno izvedenih 70 skladb.

Osrednja koncertna dejavnost je Koncertni atelje, katerega umetniški vodja je Peter Šavli. Letos bo prvi koncert posvečen predstavitvi zbirke novitet za oboo in klavir (Maja Kojc, Dunja Robotti). Drugi koncert bo zaznamoval trio fagot, violina in klavir (Zoran Mitev, Jernej Brence, Hinko Hass), na tretjem bo nastopila pianistka Katja Sinkovič, nadalje bo z bogatim naborom novitet nastopil Slovenski komorni zbor, v aprilu trobentač Franc Kosem in na koncu harfistka Mojca Zlobko Vajgl z violinistom Miranom Kolblom in pianistom Marjanom Peternelom. Kaže, da se bo z novimi skladbami (nekatere so še v nastajanju) predstavila kar večina trenutno delujočih aktivnih skladateljev.

Noč slovenskih skladateljev je predstavil umetniški vodja Peter Kopač. V njenem okviru bosta organizirana dva koncerta. Prvi bo potekal 4. aprila 2013, ko bo za mlade nastopil TASF – Trobilni ansambel Slovenske filharmonije, 28. maja pa bo na koncertu v Škofji Loki s kar 23 skladbami nastopil Pihalni kvintet Slowind.

V okvir sodelovanja s tujino spadajo tudi koncerti naših umetnikov na tujem. Aprila se tako v sodelovanju s Sojuz na kompozitori na Makedonija v Skopje podaja klavirski trio Ars Musica, ki bo predstavil dela Nane Forte, Nine Šenk in Daneta Škerla.

V okviru društva se uspešno razvija tudi mednarodna dejavnost, za katero skrbi Dušan Bavdek. V ta del dejavnosti spada bienalni festival sodobne glasbe Unicum. Tokratni vsebinski naslov je Vzhodna vrata; ideja umetniškega vodje festivala Pavla Mihelčiča je združevanje, soočanje in medsebojni vpliv skladateljev z vzhoda in zahoda. V okviru festivala bo 8. 10. potekala okrogla miza, kjer bodo sodelujoči skušali ugotoviti, če takšni vplivi obstajajo. Na festivalu bodo nastopili ansambel kontrabasov Ludus Gravis, ansambel Traiect, slovenski ansambel MD7, organist Mario Perestegi ter Trobilni ansambel Akademije za glasbo pod vodstvom Dušana Kranjca. Slednji je na tiskovni konferenci izpostavil izjemen pomen tovrstnega sodelovanja, saj ansambel pogosto izmenjuje izkušnje s tujimi izvajalci ter uspešno predstavlja slovensko glasbo v tujini. V okvir sodelovanja s tujino spadajo tudi koncerti naših umetnikov na tujem. Aprila se tako v sodelovanju s Sojuz na kompozitori na Makedonija v Skopje podaja klavirski trio Ars Musica, ki bo predstavil dela Nane Forte, Nine Šenk in Daneta Škerla. V zadnjih letih si je društvo pridobilo velik ugled v mednarodnih krogih, saj zelo aktivno sodeluje z Evropskim skladateljskim forumom. Ta je leta 2009 za ustanovitev orkestra sodobne glasbe izbral prav Slovenijo. Projekt se nadaljuje z dvema koncertoma, ki bosta predvidoma februarja v Bruslju in junija na Dunaju.

Prvič letos društvo organizira pogovore s skladatelji, ki bodo potekali vsak mesec. Vodila jih bo Sonja Kralj Bervar. Na njih se bo predstavilo deset skladateljev, ki jih bodo poslušalci spoznavali kot celovite osebnosti, na drugačen način, odstirali bodo tančice njihovega ustvarjanja in nenazadnje prisluhnili njihovim pogledom na trenutno stanje kulturne politike. Prvi pogovor bo potekal 27. 9. ob 18.00 v Osterčevi sobi DSS in bo gostil Iva Petriča.