18.12.2020

Evropska prestolnica kulture 2025 bo Nova Gorica

Člani mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov so danes, 18. decembra, na tiskovni konferenci ob 14. uri razglasili, katero mesto bo nosilo naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji.

SIGIC

Evropska prestolnica kulture 2025:

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije na področju kulture, v okviru katere dve izbrani mesti iz držav članic vsako leto prejmeta ta prestižni naziv.

Izbrana mesta imajo v tem letu izjemno priložnost, da širšemu evropskemu občinstvu predstavijo svoj umetniški in kulturni program ter usmerijo pozornost Evrope v svojo regijo in kulturno ponudbo države.

Pobuda EPK pomaga ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudariti njihove skupne značilnosti. S podeljenim nazivom povečuje občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru, ter spodbuja prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest. Izkušnje Evropske prestolnice kulture so pokazale, da imajo mesta – poleg kulturnega razvoja – tudi mnoge druge koristi, ki se izražajo v boljši podobi mesta v očeh domačinov, večji mednarodni prepoznavnosti mesta, večjem obisku turistov, prevetritvi kulturne ponudbe, infrastrukture in urbani regeneraciji nasploh. Osvojitev naziva postavi mesto na zemljevid Evrope precej drugače, kot je bilo videno pred prijavo in pridobitvijo naziva ̶ mesto ima priložnost, da ponovno opredeli svoj profil in se uveljavlja na mednarodnih trgih.

EPK je odskočna deska za dejavnosti, ki:

osmišljajo kulturno raznolikost evropskega prostora ter omogočajo svoboden dostop vsem do skupnih kulturnih dobrin;

predstavljajo »kulturne priveze« in nudijo skupno sidrišče vsem prebivalkam in prebivalcem evropskega območja;

krepijo občutek pripadnosti evropskih državljanov;

spodbujajo vključitev kulture v razvoju mest.

Slovenija je doslej pri pobudi sodelovala enkrat; leta 2012 je naziv EPK nosil Maribor s partnerskimi mesti Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje.

Naslednja priložnost za Slovenijo se odpira leta 2025.

Leta 2025 bosta naziv EPK 2025 dobili dve mesti, eno iz Slovenije in eno iz Nemčije. Člani mednarodnega strokovnega sveta, ki so ocenjevali kandidature na podlagi prijavnih knjig in predstavitev mest, so odločili, da bo poleg nemškega mesta Chemnitz naziv Evropske prestolnice kulture 2025 nosilo tudi slovensko mesto Nova Gorica - GO 2025 Nova Gorica · Gorizia.