16.04.2018

Glasbeni pojmovnik za mlade

Pri založbi Aristej je v zbirki Pojmovniki, kot deveti zvezek izšel Glasbeni pojmovnik izpod peresa dr. Rajka Muršiča.

SIGIC

Glasbeni pojmovnik za mlade

Profesor na Oddelku za Etnologijo in kulturno antropologijo je v 144 stranski knjižici glasbo pogledal iz vidika svoje predavateljske stroke, kar pomeni, da jo je postavil v družbeni in zgodovinski kontekst, pri posameznih pojmih in fenomenih povezanih z glasbo, pa je ilustrativne primere črpal predvsem iz polja popularne in ljudske glasbe. Rajko Muršič tako snov razdeli v deset smiselnih sklopov, kjer razlaga in predstavlja izkušnje zvočnih svetov in glasbe, soočanja in srečevanja z glasbo, glasbeno življenje, fenomen količine glasbe okoli nas, govorjenje o glasbi, telesno doživljanje glasbe (v plesu), moč glasbe, govor glasbe, zvočna sorazmerja in njihov zapis, zaključi pa z orisom glasbe po svetu in obzorji prihodnosti.
Knjigo je duhovito ilustriral Izar Lunaček.