05.03.2018

Javni razpis 2. festivala narodno-zabavne glasbe Guštanj 2018

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem razpisuje festival narodno-zabavne glasbe Guštanj 2018, ki bo potekal v soboto, 4. in nedeljo, 5. avgusta 2018 v grajskem parku Ravne na Koroškem.

Press info

Festival narodno-zabavne glasbe Guštanj
Foto: arhiv Festivala narodno-zabavne glasbe Guštanj

Namen festivala Guštanj je ohranjati in spodbujati slovensko tradicijo narodno-zabavne glasbe, jo spoštovati in graditi! Na festivalu lahko sodelujejo ansambli, ki za svoje izvajanje uporabljajo instrumente, značilne za slovensko narodno-zabavno glasbo (uporaba bobnov, računalniških vmesnikov in instrumentov, ki elektronsko proizvajajo zvok, ni dovoljena). Prijavijo se lahko vsi ansambli, ki ohranjajo tradicijo slovenske narodno-zabavne glasbe.

- Ansambli na festivalu glasbo v celoti izvajajo v živo.

- Festival se bo odvijal v dveh tekmovalnih dneh. V prvem tekmovalnem večeru se predstavijo vsi ansambli, ki so bili uspešno sprejeti na festival Guštanj 2018. V kolikor bo prijav in primernih ansamblov veliko, se razpiše še dodatni dan, to je petek, 3. 8. 2018 ob 19.30. V finalnem večeru v nedeljo, 5. 8. ob 17.00, se ansambli predstavijo z istima skladbama kot v prvem večeru. Število finalistov določita strokovna komisija v kombinaciji z občinstvom.

- Na festivalu lahko sodelujejo ansambli, ki izberejo najmanj dve skladbi:

1. skladba, ki je iz zakladnice narodno-zabavne glasbe (že predvajana v javnosti),

2. skladba, ki je izvirna lastna skladba ansambla, ter še ni bila nikoli javno predvajana, v nikakršni obliki. Ansambli se lahko prijavijo z največ dvema lastnima skladbama.

- Prijava mora vsebovati lastno skladbo v digitalni obliki (lahko je demo ali studijski posnetek). Ansambli, ki so potrjeni s strani festivala Guštanj , ne morejo odpovedati sodelovanja na festivalu (razen v primeru višje sile ali bolezni).

- Minimalna starost posameznika v ansamblu mora biti 16 let.

- S sodelovanjem na festivalu se ansambli in avtorji strinjajo, da se lahko posnetki, pridobljeni na festivalu, uporabljajo za promocijske aktivnosti, radio in televizijsko predvajanje, ter uporabo na nosilcih zvoka. Razpis je odprt do 20. 5. 2018. (Prijavo na festival je možno oddati vključno s tem datumom.)
 RAZPISANE NAGRADE

Razpisane nagrade na festivalu Guštanj 2018 so v naslednjih kategorijah.

NAGRADE STROKOVNE KOMISIJE

- Nagrada za najboljšo izvirno skladbo – plaketa in denarna nagrada v vrednosti 300 EUR

- Nagrada za najboljše besedilo lastne skladbe – plaketa in denarna nagrada v vrednosti 250 EUR

NAGRADA OBČINSTVA

- Nagrada občinstva za najboljšo izvedbo skladbe – plaketa in denarna nagrada v vrednosti 300 EUR

NAGRADE FESTIVALA GUŠTANJ 2018

1. Nagrada festivala GUŠTANJ – nagrada za absolutnega zmagovalca festivala v vrednosti 1300 EUR

2. Nagrada festivala GUŠTANJ – v vrednosti 700 EUR

3. Nagrada festivala GUŠTANJ – v vrednosti 300 EUR

STROKOVNA KOMISIJA

Strokovno komisijo sestavljajo glasbeni strokovnjaki in literati v 5-članski zasedbi.

- Strokovna komisija ocenjuje samo tekste izvirnih sklad, izvajanih v slovenskem jeziku.

- Strokovna komisija ocenjuje lastno skladbo pod številko 2 v objavljenem razpisu.

PRIJAVA IN OBVEZNE PRILOGE

- Prijava mora vsebovati:

• prijavo,

• podatke o ansamblu,

• opis ansambla,

• kopijo osebnih dokumentov vseh članov ansambla,

• število članov ansambla in instrumente, ki jih uporabljajo,

• demo ali studijski posnetek lastne skladbe,

• natipkano besedilo lastne skladbe,

• izpolnjeno avtorsko izjavo skladbe,

• izpolnjeno prijavo skladb lastne skladbe in priredbe.

Prijava in vse priloge so objavljene na spletni strani www.gustanj.si

Prijava na festival Guštanj 2018 je veljavna, če prispe izpolnjena prijavnica in vse obvezne priloge do vključno z 20. 5. 2018 priporočeno na naslov: ZKŠTM Ravne na Koroškem, Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem

PRIPIS: PRIJAVA NA FESTIVAL GUŠTANJ 2018 – NE ODPIRAJ

ali elektronsko skenirano na e-mail naslov info@gustanj.si, kjer boste ob potrditvi prejema prejeli potrditveni e-mail.

PRENOČIŠČE

Organizator bo poskrbel za nočitev ansambla iz prvega tekmovalnega dne na naslednji finalni dan, to je s sobote na nedeljo. V kolikor bo razpisan dodatni dan, to je petek, bodo nočitve za petkove ansamble poskrbljene tudi s petka na soboto. Organizator krije nočitve članom ansambla, spremljevalci si morajo nočitve plačati sami. Ansambel, ki želi prespati, mora to nujno navesti v prijavnici, do 20. 5. 2018. Prav tako je nujno navesti, če kdo opcije nočitve ne bo koristil.

PRAVICE ORGANIZATORJA

- Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil in poteka festivala Guštanj 2018, brez predhodnih obvestil.

- Ansambel, ki bo kršil pravila razpisa in razpisne pogoje, bo avtomatsko diskvalificiran iz festivala.

KONTAKTNI PODATKI

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na koroškem

Na gradu 6

2390 Ravne na koroškem

info@gustanj.si

00386 51 686 170 (Tadej)

 

Festival narodno-zabavne glasbe Guštanj
Festival narodno-zabavne glasbe Guštanj
Festival narodno-zabavne glasbe Guštanj