26.01.2018

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica

Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala občina Sevnica.
Rok za prijavo: 19. februar 2018.

Press info

Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Sevnica

Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumentalne), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne, literarne, likovne, fotografske, video in filmske dejavnosti.

Upravičeni prijavitelji so izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Več o razpisu in prijava.