18.05.2016

Knjiga o novih tokovih v sodobni glasbi

Gregor Pompe: Novi tokovi v glasbi 20. stoletja

Viktor Škedelj Renčelj

Naslovnica knjige
Foto: Jana Kuhar in VBG d.o.o.

Muzikolog in predavatelj na Oddelku za muzikologijo FF v Ljubljani ter prejemnik Mantuanijevega priznanja je napisal učbenik, ki pa zaradi komunikativnega jezika zlahka služi tudi kot dobrodošlo čtivo za zainteresirane laike. Delo v sebi združuje tako glasbeno zgodovinski kot kompozicijsko tehnični pogled. 

Rdeča nit Pompetovega pisanja je zasledovanje sprememb, ki so v glasbi zaznamovale zadnje stoletje. Avtor je prepričan, da razkrivanje zgodovinskih vzrokov, ki so pripeljali do opisovanih premen, kot tudi globje razkrivanje tehničnih mehanizmov v premenah, nujno vodi k osvoboditvi od predsodkov, ki so pogosto prav produkt neukosti in katerih se sodobna glasba veš čas otepa (češ da je "nehumana", "matematična", "težka" "nerazumljiva" ipd.). Vse estetske in kompozicijsko-tehnične premene so ilustrirane s primeri glasbene analize značilnih del. Vsekakor je izjemno dobrodošla (pedagoška) dopolnitev k pregledu premen seznam pomembnejših slovenskih del izbranega sloga oz. obdobja.

Knjiga tako pokriva širok spekter slogov in kompozicijskih tehnik: moderna, neoklasicizem, impresionizem, ekspresionizem, folklorizem, dodekafonija, neoklasicizem, avantgarda, serializem, elektronska glasba, konkretna glasba, spektralna glasba, postmodernizem, sodobni intermedijski pluralizem itd. Ali povedano drugače: od Gustava Mahlerja do Johna Cagea. Glede na dejstvo, da je (avtorske) muzikološke literature v slovenščini razmeroma malo, gotovo dobrodošlo čtivo.