20.05.2016

Monografija o skladatelju Lojzetu Lebiču

Gregor Pompe: Zveneča metafizika: skladateljski opus akademika Lojzeta Lebiča

Viktor Škedelj Renčelj

Naslovnica knjige
Foto: Jure Preglau, Lojze Lebič

Muzikolog in predavatelj na Oddelku za muzikologijo FF v Ljubljani ter prejemnik Mantuanijevega priznanja je napisal obsežno monografijo o akademiku Lojzetu Lebiču, ki gotovo sodi med najbolj prepoznavne slovenske skladatelje. Delo o njegovem življenju in njegovem opusu je zasnovano na štirih vsebinskih sklopih. V prvem je predstavljena njegova življenska pot, ki ga kot skladatelja, arheologa in intelektualca na sploh uvrsti v matrico časa in kraja kjer je Lebič deloval in še vedno deluje. V drugem poglavju je predstavljen Lebič odnos do glasbe, kompozicije, različnih slogovnih usmeritev in žanrov, ki jih avtor knjige podaja na osnovi skladateljevih avtorskih zapisov in avtoriziranih intervjujev. Sledita dva najobsežnejša sklopa monografije; v tretjem se Pompe loti analize Lebičevih skladb, in sicer kronološko: od začetkov njegove skladateljske poti in kompozicijskih učnih let, preko vstopa v "osvobojeni zvočni svet modernizma" in kasneje v posmodernistično sintezo med modernizmom in tradicijo. Zaključno poglavje je namenjeno  Lebičevi lastni "metafizični dialektiki", torej samo njemu lastnemu glasbenemi izrazu.   

Sledi še sklop nadvse uporabnih prilog, in sicer: 
- kronološki seznam del Lojzeta Lebiča,
- abecedni seznam del Lojzeta Lebiča,
- seznam del Lojzeta Lebiča glede na zasedbo,
- članki in intervjuji Lojzeta Lebiča,
- seznam posnetkov s skladbami Lojzeta Lebiča.