25.02.2020

Na današnji dan: Zorko Prelovec

25. februarja 1939 je v Ljubljani preminil glasbenik in skladatelj Zorko Prelovec.

SIGIC

Na današnji dan: Zorko Prelovec
Foto: Zorko Prelovec (1887-1939) (1909). URN:NBN:SI:IMG-3TCLW1EW from http://www.dlib.si

Prelovec je bil večinoma samouk, glasbena obzorja si je širil predvsem s petjem v zboru Glasbene matice pod vodstvom Mateja Hubada. Bil je urednik Ljubljanskega Zvona, kjer je objavljal poročila, poročal pa je tudi za druge časopise.
Takole »sočno« se je denimo razpisal o koncertu pevskega društva Lira iz Kamnika: »… Propad naših pevskih društev, ki sedaj spe in jih bo težko zdramiti iz trdnega njihovega spanja, so pospeševale razne okoliščine, med njimi največ pogubonosne politične razmere. Tupatam se včasih oglasi kako društvo s pevsko prireditvijo, in še to ponavadi po zaslugi pevovodje, ki iz veselja za dobro stvar naganja pevce k skušnjam kot svojčas valpet kmete na tlako. Par neredno obiskovanih skušenj; tem sledi koncert, ki imena »koncert« pravzaprav ne zasluži. Taka prireditev je bil koncert prvega slov. pevskega društva »Lira« v Kamniku dne 21. julija t.l. v tamošnjem zdrav. Salonu. Spored sam me je naravnost ujezil. Ne razumem, čemu je treba reševati in na dan spravljati že zdavnaj pokopane Volaričeve zbore, pa še take kot je mešani zbor »Slovanska pesem«. Ali mora res v vsakem zboru strašiti vsaj en del v marštempu? Moj Bog, tudi v novejši zborovski literaturi imamo lahko izvedljive skladbe za podeželne zbore. Starokopitnemu licu sporeda je čast delala edina novejša, Adamičeva »Petnajst let« - tudi najboljše peta – osamela tica med starimi strašili. Skladbo so morali ponoviti. Med moškimi zbori je zadovoljila Vilharjeva »Naša zvezda«, dočim je šla Ipavčeva »Savska« skoraj popolnoma v franže. Komaj, komaj jo je rešil nek korajžen tenorist. O sekstetu iz »Prodane neveste«, (ki ga je pel ves zbor!!!) rajši molčim: Smetana se je v grobu obrnil. Čemu študirate težke skladbe, ko jim pevci niso kos?... Zbor je nastopal jako neredno in napravil na občinstvo slab vtisk. Med petjem so pevci tekmovali, kdo bo bolj gledal v note…« (Novi akordi, 11/1912, 5.-6. zv.)

Prelovec je pokopan v skupnem grobišču skladateljev na Žalah, leta 1951 pa so na fasado njegove rojstne hiše pritrdili spominsko ploščo.

Več lahko preberete na portalu MOMUS.