08.10.2020

Ljubljana New Music Forum 2020

Forum Nove glasbe želi v zgoščeni festivalski podobi nadaljevati tradicijo, ki jo je dve desetletij vzgajal Pihalni kvintet Slowind s svojim Festivalom Slowind. Kontinuiteta se kaže v zavezanosti najsodobnejši glasbi in predstavljanju tiste glasbe 20. in 21. stoletja, ki v Sloveniji še ni našla svojega odmeva, preseganje v izrazitejšem osrediščanju na glasbo zadnjih dveh desetletij.

Press Info

Ljubljana New Music Forum 2020

LJUBLJANA NEW MUSIC FORUM 2020

Takšen pristop je botroval odločitvi za prvega skladatelja v fokusu oz. kuratorja festivala: Ondřej Adámek (1979) je predstavnik najmlajše, a mednarodno že trdno uveljavljene skladateljske generacije. Prihaja iz Češke, rojen je torej še onkraj železne zavese, a je v svoji ustvarjalnosti že trden člen povezane Evrope brez političnih in estetskih meja. Za slovensko glasbeno kulturo, ki je kontekstualno vpeta v podobne okvire, je pogled Adámeka vabljiv, saj bi ga bilo mogoče primerjati s slovensko skladateljsko tvornostjo iste generacije (V. Žuraj, N. Šenk, M. Bonin, P. Strahovnik).

Adámek je festival zasnoval okoli programskega vodila Ura telesa, v katerem sta skriti bistveni prvini njegove kompozicije poetike – na eni strani telesnost in taktilnost ter na drugi strani močna odvisnost od časovne komponente, ritmičnega pulziranja. Zanimivo je, da obe glasbeni komponenti najmočneje zaznamujeta tudi vseprisotno popularno glasbo, s čimer je Adámekov izbor mogoče razumeti kot širši družbeni komentar.

Forum predstavlja 5 koncertov, ki skušajo osrednjo temo osvetliti vsakič iz nove perspektive. Prvi koncert se osredišča na »Trans«, posebno stanje telesa in duha, v katerem je presežen občutek časa. Vrhunec koncerta bo zvedba Andriessenovega dela Delavski sindikat, osrednjega »eseja« o svobodi in enotnosti. Drugi koncert z naslovom »Ledeno vroče« prinaša elektroakustično glasbo, pri čemer oksimoron naznačuje kontraste in spogledovanje z žanri glasbe hrupa in obsesivna ritmična pulziranja. Tretji koncert se osredišča na različne kvartete (godalni, tolkalni, saksofonski, dva klavirja v povezavi z dvema tokalcema), medtem ko naslov »Pulzirajoča telesa« poudarja zvezo med ritmičnim pulzom in telesno reakcijo. Četrti koncert, »Telesni vzorci« je t.i. nočni koncert (»late night concert«) in najbolj neposredno predstavlja temo celotnega ciklusa – dela izvajajo tolkalci na svojih telesih, pa tudi solistični dirigent s svojim telesom predstavi »tiho« skladbo. Zaključni koncert, »Karakuri«, je po trajanju in zahtevnosti najobsežnejši in prinaša dela za večji ansambel, koncert, s tem pa tudi festival, pa zaključuje skladba skladatelja v žarišču/kuratorja Adámeka, ki v središče postavlja tradicionalno japonsko mehanizirano lutko.

Z izjemo dela Vinka Globokarja bodo vse skladbe koncertnega ciklusa izvedene prvič v Sloveniji, sem pa gre všteti tudi naročila za nova slovenska dela, ki so jih prejeli Petra Strahovnik, Urška Pompe in Mauricio Valdés san Emiterio. Poleg naročenih del bodo prav na vsakem koncertu izvedena tudi druga slovenska dela (Larisa Vrhunc, Vinko Globokar, Neville Hall). Med deli tujih skladateljev pa gre omeniti predvsem svetovne klasike zadnjih treh desetletji (O. Adámek, S. Steen Andersen, L. Andriessen, F. Lévy, G. Ligeti, V. Globokar, G. Aperghis, M. Smolka).

Izvajalci:

Shigeko Hata (sopran), Neofonía,
Tolkalni duo Drumartica, Kvartet saksofonov ROYA
in drugi
Ondřej Adámek & Steven Loy (dirigenta)


Skladatelj v fokusu

Ondřej Adámek, skladatelj v fokusu/kurator festivala Forum nove glasbe 2020

Ondřej Adámek se je rodil leta 1979 v Pragi. Iz kompozicije je diplomiral na praški Akademiji za glasbo leta 2004, nato pa še na Konservatoriju v Parizu leta 2007. Njegova dela danes izvajajo najeminentnejše zasedbe po celem svetu. Tako so njegova dela že izvajale zasedbe Ensemble InterContemporain, Klangforum Wien, Godalni kvartet Diotima, Vokalni ansambel Jugozahodnega nemškega radia iz Stuttgarta, Ensemble Orchestral Contemporain, Orkester akademije Festivala v Luzernu, povabljen pa je že bil na festival v Donaueschingenu, Varšavsko pomlad, Festival Agora, na Dneve nove komorne glasbe v Wittnu in festival Les Musiques v Marseillu. Izostale niso tudi nagrade: Synthèse (Bourges 2002), Metamorphose (Brussels 2002, 2004), prva nagrada Madžarskega radia, Brandenburg Biennale (2006), Hervé-Dugardin – SACEM (2009), Tansman (Łodź 2010), George Enesco (2011). Med letoma 2014 in 2015 je bil štipendist Francoske akademije v vili Medici v Rimu.

Adámek je znan po tem, da preizkuša razširjene izvajalske tehnike na klasičnih inštrumentih, gradi nove inštrumente, se zanima za specifične inštrumentalne barve, ki jih nato povezuje z izrazito ritmično pulzacijo. Rezultati takšne kombinacije so izpostavljeno osebni in poudarjajo dramatične aspekte ter zvočno efektnost, ki je zmožna vzpostavljanja komunikacijskih vezi tudi s širšim poslušalstvom.

V zadnjem času se Adámek vse bolj uveljavlja tudi kot dirigent. Svojo opero Vse štima (Alles Klappt, 2018) je dirigiral na opernem bienalu v Münchnu, svojo opero Sedem kamnov (Seven Stones, 2016) pa na opernem festivalu v Aix-en-Provence. Dirigiral je že zasedbam Ensemble Moderne, Ensemble Musikfabrik, Komornemu ansamblu Neue Musik, Ensemble Orchestral Contemporain, Oslo Sinfonetta, Ensemble 2E2M, Ensemble Prague Modern,Vokalnemu ansamblu Accentus – Aix 2, Chorwerk Ruhr, Ensemble Ilinx ter Ansamblu Narodnega orkestra iz Lilla. Kot dirigent je ustanovil tudi lastno vokalno zasedbo NESEVEN, ki je skupaj s tolkalno zasedbo Eklekto pripravila turnejo po Evropi.

Delavnice

Mednarodni mojstrski tečaj za skladatelje, 9. & 11.11.2020, Akademija za glasbo
Profesor in mentor: Fabien Lévy

Mednarodni mojstrski tečaj za skladatelje, 23. & 25.11.2020, Akademija za glasbo
Profesor in mentor: Ondřej Adámek

Muzikološka delavnica, 10. & 23. 11. 2020, Filozofska fakulteta
Predavatelji: Ondřej Adámek, Fabien Lévy in Petra Strahovnik; vodja in moderator: prof. dr. Larisa Vrhunc

O društvu

Društvo UHO je bilo ustanovljeno konec leta 2019, njegovi ustanovni člani pa so skladateljici dr. Larisa Vrhunc in Nina Šenk, dirigent Steven Loy ter muzikolog dr. Gregor Pompe. Ideja o novem društvu se je izoblikovala ob potrebi, da bi se na domačih tleh ob napovedanem koncu dolgoletnega Festivala Slowind, neprekinjeno nadaljevala tradicija izvajanja najsodobnejše glasbe. Ker se zdi sodobna glasba podobno kot stara glasba recepcijsko zahtevnejša, je potrebno njene predstavitve organizirati kar se da skrbno in celovito. Obenem odpira pojem sodobnega v današnjem trenutku tudi široko pahljačo glasbene raznovrstnosti. Društvo UHO želi tako predstavljati najsodobnejšo komponirano glasbo, zapolnjevati recepcijske vrzeli pri predstavljanju glasbe 20. in 21. stoletja ter graditi mostove z vsemi kreativnimi potenciali v široko razvejanem glasbenem zemljevidu.

Glasbeno društvo UHO na prostovoljni ravni združuje glasbenike, muzikologe, glasbene pedagoge in ljubitelje glasbe, ki želijo prispevati k razvoju, predstavitvi in boljšemu razumevanju klasične glasbe, s poudarkom na sodobni glasbi. Namen društva je povezovanje glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev ter pravnih subjektov, ki delujejo na področju glasbe, zagotavljanje javne platforme za pridobivanje neprofitnih sredstev za organizacijo glasbenih prireditev in

zagotavljanje raznolike ustvarjalne in poustvarjalne ponudbe na področju sodobne glasbe. Zato si je društvo za svoj cilj zadalo spodbujanje nastanka novih glasbenih del, razpiranje pluralne pahljače različnih kreativnih pristopov k sodobni glasbi, povezovanje glasbenikov v stalne instrumentalne, vokalne in vokalno-instrumentalne ansamble, povečevati diskurzivnosti o sodobni glasbi in spodbuditi pretakanja informacij med tujo in domačo glasbeno ustvarjalnostjo.

Takšne cilje pa želi uresničevati z organiziranjem koncertov in festivalov glasbe različnih obdobij in žanrov s posebnim poudarkom na sodobni glasbeni ustvarjalnosti, s sodelovanjem z organizacijami in institucijami, ki se na kakršenkoli način ukvarjajo z glasbo, s seznanjanjem slovenske javnosti o problemih in napredku na področju sodobne glasbe, z vzdrževanjem stikov s sorodnimi organizacijami v tujini, z izdajanjem publikacij s področja umetnosti, glasbe in muzikologije, s prevajanjem strokovne literature in ostalih besedil, organiziranjem strokovnih posvetov in predstavitev, povezanih z glasbeno umetnostjo, izdajanjem glasbenih del na različnih medijih, organiziranjem in pripravo glasbenih in obglasbenih prireditev, sodelovanjem z vrhunskimi izvajalci, poustvarjalci (domačimi in tujimi) pri projektih na glasbenem področju, naročanjem novih del slovenskih in tujih skladateljev, s strokovnimi ocenami glasbenih projektov (koncerti, revije, festivali, seminarji…), obravnavo aktualnih vprašanj slovenske glasbe, povezovanjem s sorodnimi društvi in ustanovami v Sloveniji in po svetu, pripravo publikacij in člankov s področij, ki so povezana z delovanjem društva in posredovanjem podatkov o slovenski glasbeni dejavnosti zainteresiranim organizacijam iz tujine.