20.05.2016

Od popolne tišine do akustike

V Tehniškem muzeju Slovenije je med marcem 2016 in decembrom 2017 na ogled nova občasna razstava z naslovom Skoraj vse o zvoku.

Dušan Mijanović

Razstava Skoraj vse o zvoku

Razstava Skoraj vse o zvoku je vsebinsko nadaljevanje evropskega projekta Delaj z zvoki, v katerem je Tehniški muzej Slovenije iz Bistre pri Vrhniki sodeloval v letih od 2012 do 2014.

Razstava je obogatena z mnogimi interaktivnimi vsebinami. Gre za novost, ki je s strani obiskovalcev dobro sprejeta. "Obiskovalci spoznajo kaj je zvok, kaj določa njegove lastnosti, kaj so izviri zvoka, kakšne vrste zvoka ločimo in kako ga zaznavamo. Spoznajo zakaj je glasba za uho prijetna ter vrste in lastnosti glasbil. Zadnji del pa prikazuje zgodovino naprav za  predvajanje in snemanje zvoka. Kratko poglavje govori še o akustiki." je razstavo opisal njen avtor dr. Orest Jarh.

V Tehniškem muzeju Slovenije je razstavljeno muzejsko gradivo (od najstarejših naprav za predvajanje in zapis zvokov, številnih proizvodov akustične tehnike slovenskih proizvajalcev in do najnovejših digitalnih naprav), glasbila iz Narodnega muzeja Slovenije in izbrano gradivo zasebnih zbiralcev. Predstavitve so dopolnjene z interaktivnimi točkami, ki obiskovalcem približajo praktične vidike predstavljenih vsebin. Poseben del je namenjen najmlajšim, ki se na zabaven način seznanijo z različnimi zvoki – prisluhnete bitju srca, zvokom narave in strojev. Posebnost razstave je »gluha soba«. "Obiskovalci so večinoma presenečeni, da lahko popolna odsotnost zvoka povzroči tako nenavadne občutke." je dr. Jarh na kratko opisal občutke, ki jih v naravi ne moremo doživeti.

V sklopu pričujoče razstave si lahko obiskovalci ogledajo elektronsko zvočno slikanico Vesela dolina, ki otrokom z zvoki približuje zgodbo o dolgi, raznoliki in skrivnostni zgodovini Bistre. "Z e-zvočno slikanico smo pestro in nenavadno zgodovino Bistre združili in povezali z zvoki. Zvok je tista dimenzija, ki je bila dolgo zapostavljena, tako pri ohranjanju, kot tudi prezentaciji dediščine. Sodobna tehnologija in njena dostopnost nam v zadnjem času omogočata novo in celovitejšo interpretacijo, ki jo lahko prilagajamo različnim ciljnim skupinam. Ker se prostori, kjer domuje zadnjih 60 let Tehniški muzej Slovenije, ponašajo z zares dolgo, pestro in nenavadno preteklostjo, smo se odločili izdati slikanico v tiskani obliki in jo z razstavo povezati v obliki zvočne nadgradnje v elektronski obliki. S tem želimo najmlajšim na zabaven način približati zvok, jih opozoriti, da nas zvok obdaja vsepovsod, da prave tišine praktično ne poznamo. Pripoved je zastavljena tako, da se ilustracije in besedilo nadgrajujejo in dopolnjujejo z zvoki. Od zvokov narave, ki so prevladovali pred prihodom menihov iz Francije, preko zvokov za samostanskimi in kasneje grajskimi zidovi. Zadnji del je seveda namenjen zgodbi o muzeju. Glasovi obiskovalcev se prepletajo z zvoki muzejskih predmetov. Zgodba se konča z nočjo in zvoki, ki jo spremljajo. V dodatku smo spregovorili še o tem, kaj zvok sploh je, kako in zakaj slišimo, ali obstaja prava tišina in zakaj včasih, kljub dobremu sluhu, določenih stvari ne slišimo." je povedala muzejska svetnica Irena Marušič, avtorica zvočne slikanice narejene v slovenski in angleški različici.

Muzej ob razstavi redno pripravlja tudi nedeljska vodstva z avtorjem dr. Orestom Jarhom (22. 5. in 12. 6.) ter sočasno organizira še "Tolkalni krog", delavnice za otroke, na katerih spoznavajo pisane druščine tolkal iz celega sveta. S tolkalnim krogom šolarji pridobijo izkušnjo skupnega igranja, muziciranja in s tem skupne energije. Mladi bodo na delavnici (1. 6., 9. 6., 14. 6., 15. 6.) osvojili nekaj izmed glasbenih prvin, spoznali bodo različna tolkala in občutili skupinsko muziciranje.