23.03.2012

Nove zgoščenke ljudske glasbe pri GNI

GNI je objavil tri nove zgoščenke z zapisi ljudske glasbe, od posnetkov pritrkavanja do zapuščine Adlešičev v Beli Krajini in zvokov Prekmurja in Porabja.

Tanja Benedik

Predstavniki GNI na tiskovni konferenci. (foto: Tanja Benedik)
Foto: Tanja Benedik

V sredo, 21. marca, so na tiskovni konferenci v Atriju ZRC SAZU predstavili nove izdaje Glasbenonarodopisnega inštituta. O kar treh zgoščenkah so govorili predstojnica GNI dr. Marjetka Golež Kaučič ter raziskovalci, uredniki zbirk Rebeka Kunej, Marko Terseglav in Mojca Kovačič.

Prva zvočna publikacija, Pritrkavanje, prinaša posnetke, ki so na terenu nastajali med leti 2005–2008. Predstavljeni so primeri iz različnih slovenskih pokrajin in iz zamejske Italije. Pritrkavanje je glasbena praksa udarjanja po obodih zvonov, ki se je uporabljala ob cerkvenih praznikih. V sodobnem času poznamo že tudi srečanja, tekmovanja, poletne šole in tečaje pritrkavanja. Zbirko je pripravila asistentka dr. Mojca Kovačič, ki je opozorila na kakovost posnetkov, saj je tovrstno snemanje zaradi zunanjih vplivov izjemno zahtevno (veter, bitje ure …). Zgoščenki so poleg strokovnega komentarja priložene notografije posnetkov v notnem in številčnem zapisu.

V zbirki Iz arhiva GNI nadaljujejo z objavo dokumentarnih zvočnih zapisov iz Bele krajine. Tokrat so na zgoščenki Bog daj dobro leto. Ljudska pesemska dediščina Adlešičev zbrani posnetki iz enega samega kraja, Adlešičev, kjer imajo dolgo tradicijo ljudskega petja; raziskovalci so namreč naleteli na pevke, ki so jih snemali že pred mnogimi leti. Kraj je vedno živel z obredjem, prvi posnetki so nastali na voščenem valju davnega leta 1914 in predstavljajo zgodovinski dokument zvočnega snemanja na Slovenskem, sledijo prvi zvočni posnetki na magnetofonski trak iz leta 1955 in kasnejši posnetki, ki segajo vse do današnjega časa. Na zgoščenki najdemo mešanico pripovednih, ljubezenskih, obrednih, pivskih in domoljubnih pesmi. Nekatere izmed njih so znane le v Adlešičih, druge so specifično belokranjske, večji del pa sestavljajo različice po vsej Sloveniji znanih ljudskih pesmi. Spremna knjižica vsebuje komentarje k pesmim, ki poslušalcu približajo vsebino, nastanek in življenje posamezne pesmi.

Zgoščenka Slovenske ljudske plesne viže. Prekmurje in Porabje prinaša vpogled v raznovrstnost glasbene spremljave ljudskih plesov, v različnost glasbenih sestavov in načinov izvajalske prakse. Ob snovanju so avtorji zgoščenko sprva želeli oblikovati kot glasbeno ilustracijo k plesom, objavljenih v knjigi Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Prekmurje in Porabje (1996) Mirka Ramovša, kjer najdemo praviloma le enoglasne notne zapise. Na zgoščenki so posnetki iz 17 različnih krajev, med drugim tudi zvočni zapisi Slovencev na Madžarskem.

Tri nove zgoščenke ljudske glasbe (foto: Tanja Benedik)Na tiskovni konferenci smo se razen tega seznanili s problematiko izdajanja tovrstnih posnetkov. Glasbene zgoščenke GNI lahko razumemo kot razstave, izražene v glasbenem jeziku. Delo današnjih raziskovalcev se v veliki meri naslanja na delo starejših sodelavcev, denimo Mirka Ramovša. Posnetki s terena so včasih slabše kakovosti, saj niso načrtovani, režirani, nekateri so tudi fragmentarni, zato raziskovalci včasih vključijo v izbor tudi posnetke Radia Slovenija, ki so nastajali za potrebe različnih oddaj. Od leta 1997, ko je nastala prva, do danes je GNI izdal 18 zgoščenk, ki figurirajo kot spremljajoče ilustracije drugih razstav in publikacij ali pa so samostojne predstavitve, ki se osredotočajo na krajevne, tematske (ljudske, vojaške …), historične in druge (npr. uskoška tradicija) posebnosti.

Kot je namigovalo že vabilo na tiskovno konferenco, se je ob koncu predstavitve razvila debata med prisotnimi. Izdaje GNI ZRC so namreč (lahko) izvrsten učni pripomoček tako za glasbene učitelje v šolah kot za študente različnih glasbenih smeri. Odgovora, zakaj tovrstne zbirke ne dosežejo svojega namena, sicer nismo dobili, vendar je treba kljub temu širiti vest o delovanju na tem področju. Zdi se, da preslabo poznamo izvirno slovensko ljudsko glasbo, kar med drugim potrjujejo izkušnje marsikoga, ki se je v knjigarni ali ploščarni zanimal za takšno glasbo, a so mu namesto tega v roke potisnili zgoščenko z narodnozabavno glasbo.