17.03.2020

Peticija za pomoč samozaposlenim zaradi posledic epidemije koronavirusa

Samozaposleni apelirajo na Vlado Republike Slovenije, da sprejme interventni ukrep z dvema oblikama pomoči za obdobje od 1. 3. 2020 do uradne razglasitve konca epidemije in ponovne vzpostavitve javnega, gospodarskega in kulturnega življenja.

Peter Baroš

Peticija za pomoč samozaposlenim zaradi posledic epidemije koronavirusa

Peticijo, s katero samozaposleni apelirajo na Vlado Republike Slovenije k sprejetju ustreznih ukrepov za odpravo škode več kot 12% delovnega prebivalstva, ki jih zastopajo samozaposleni, je do tega trenutka podpisalo več kot 9.000 ljudi. 

Kot poročajo pobudniki peticije, je epidemija koronavirusa z ohromitvijo javnega življenja in zastojem gospodarstva mnoge samozaposlene že zelo prizadela, saj so ostali brez dela. Zaradi tega bodo imeli tudi težave s poravnavanjem obveznih prispevkov za socialna zavarovanja.

S peticijo se izvaja apel na Vlado, da nemudoma sprejme interventni ukrep z dvema oblikama pomoči za obdobje od 1. 3. 2020 do uradne razglasitve konca epidemije in ponovne vzpostavitve javnega, gospodarskega in kulturnega življenja.

1. Oprostitev plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja

Samozaposleni naj bodo oproščeni plačila obveznih prispevkov za socialna zavarovanja v višini zakonsko določene minimalne postavke.
Za kriterijje predlagajo:  do  oprostitve plačila v višini minimalnih prispevkov za socialna zavarovanja naj bodo upravičeni tisti, ki bodo v celem letu 2020 zaslužili manj kot 20.000 evrov. Tisti, ki bodo zaslužili več, bodo sredstva vrnili ob obračunu dohodnine.

2. Pomoč tistim, ki so nenadoma ostali brez dela

Nekateri samozaposleni so ostali povsem brez sredstev za preživetje in potrebujejo pomoč.
Za kriterij predlagajo:  če so v preteklem mesecu zaslužili manj, kot je višina neto minimalne plače, naj jim država nameni pomoč v obliki pokritja te razlike.  

Ker nezanemarljiv delež samozaposlenih predstavljajo samozaposleni v kulturi, eden izmed treh osrednjih stebrov celotnega javnega kulturnega življenja Slovenije, želimo razširiti vest o možnosti, da jih pred jutrišnjo sejo na Vladi solidarnostno podprete s podpisom peticije. Gre za najbolj ranljivo skupino izvajalcev javnega interesa v kulturi, ki je sicer na dnevni ravni vključena v številne kulturne in umetniške produkcije, dogodke in druge projekte. Brez samozaposlenih v kulturi mnogih kulturnih projektov ne bi bilo. In ker v danih okoliščinah ni kulturnih projektov, obstaja velika možnost, da brez njih ne bo samozaposlenih v kulturi. S tem preti nevarnost za močno ošibitev najbolj vitalnega dela kulturnih delavcev v Sloveniji. 

ODDAJ SVOJ GLAS K PETICIJI