13.04.2016

Predihano s kozmičnimi utripi in v spoju z živo elektroniko

V sklopu cikla sodobne glasbe Predihano sta Eksperimentalni studio Zahodnonemškega radia in Ensemble Experimental izvedla dela na stičiščih akustičnih glasbil z živo elektroniko.

Maia Juvanc

Predihano
Foto: Cankarjev dom

V sklopu cikla sodobne glasbe Predihano se je 15. marca v Linhartovi dvorani odvil koncert, na katerem sta Eksperimentalni studio Zahodnonemškega radia in Ensemble Experimental izvedla dela sodobnih angleških, nemških, francoskih in slovenskih skladateljev, nastalih v iskanju stičišča akustičnih glasbil z živo elektroniko.

Sestava, ki sta del Zahodnonemškega radia, ločuje specializacija na določen spekter zvoka, elektronski in akustični. K slednjemu sta svoj prispevek dodala še dva slovenska glasbenika, harmonikar Luka Juhart in kitaristka Klara Tomljanovič, ki sta se pridružila ansamblu, sestavljenem iz izkušenih instrumentalnih solistov (Ensemble Experimental).

Večer je odprla melodična, linearno naplastena zasnova skladbe Ricercare una melodia. Skladba je plastičen prikaz perspektive skladatelja Jonathana Harveyja, ki razume elektroniko zgolj kot podaljšek akustičnega zvočnega produkta. V tej skladbi lahko prepoznamo komponistovo budistično usmerjenost in njegov specifičen odnos do elektronske obdelave zvoka, saj je tehnologija v podrejenem položaju oziroma podaljšek in dopolnitev solističnega instrumentalnega parta, h kateremu se v faznem zamiku oziroma odmevu vračajo vsi melodični vzorci. Skladbo odlikuje občutek kroženja in polnosti večplastnega odmevanja in ponavljanja »enostavnih« melodičnih povedi.

Naslednja skladba je z večjim poudarkom na manipuliranju z barvo zvoka ustrezno kontrastno vodila v »krhek, rezek, predrt, zrnat« svet zvoka in tišine, kot se je izrazil sam skladatelj Mark Andre. Skladba ... als ... II se s kratkimi vzorci v bas registru klavirja, rezkimi zvoki klarineta in violončela ter živo elektroniko (za razliko od Harveyjeve skladbe) posveti razširjanju zvočnega spektra ter izpostavlja pomen tišine, ki jo prebadajo zvočni drobci.

Za Anonymus Vinka Globokarja se mi je zdelo, da z ljubezensko tematiko odpira tako bolj lahkotne kot tudi težje vsebine in asociiranja na medčloveške odnose, predvsem pa, da išče neko izostreno poanto v dotiku s sociološkimi arhetipi, čeprav je potem na koncu ne poda. V nastopu je po izvedbeni plati in z odrsko prezenco blestela kitaristka Klara Tomljanovič.

K popolnemu izbrisu meja med elektronsko in akustično generiranim zvokom nas je pripeljala skladba Spoj Uroša Rojka. Monolitnost, o kateri pomenljivo govori skladatelj v koncertnem listu, se je jasno in efektno izrisala s spojitvijo na več ravneh – tako žive elektronike z instrumenti kot tudi same harmonike in kitare. Izpod prstov glasbenikov je prišlo do izraza organsko prepletanje instrumentarija na tak način, da se je poslušalec dejansko lahko potopil v počasno premikajoče se prostranosti zvočnih ploskev. Nazaj k fragmentarnosti in hierarhičnemu rokovanju z instrumenti nas je vodila skladba Abraum II Detlefa Heusingerja, kar jo je postavilo v oster kontrast Rojkovemu delu; še več, delovala je nekoliko arhaično.

Izvedbe Ensembla Eksperimental in oblikovalcev zvoka (večkanalno predvajane glasbe) Eksperimentalnega studia Zahodnonemškega radia so bile zelo kakovostne in so dokazale, kako predani so ti glasbeniki sodobni glasbi. Med instrumentalisti sta s svojim neoporečnim in prav nič površinsko virtuoznim izvajanjem poseben vtis pustili violončelistka Daniela Shemer in klarinetistka Andrea Nagy.

Razen teh kompozicijskih biserov so bili svojstven višek večera še Stockhausnovi Kozmični utripi, ki so zazveneli tako intenzivno, da se je zdelo, da je 45 minut v teh »utripih« odzvenelo, kot bi mignil. Občinstvo je udejstvovanje Eksperimentalnega studia Zahodnonemškega radia na slovenskem odru nagradilo z navdušenim aplavzom.