28.09.2018

Predstavitev Glasbenega pojmovnika za mlade

Pogovor z avtorjem dr. Rajkom Muršičem se bo odvil v četrtek, 11. oktobra, ob 12h v prostorih SIGIC-a (Kogojeva dvorana DSS, Trg francoske revolucije 6 v Ljubljani).

SIGIC

Glasbeni pojmovnik za mlade

Vabimo vas na predstavitev knjige dr. Rajka Muršiča Glasbeni pojmovnik za mlade (založba Aristej), ki bo v prostorih Slovenskega glasbenoinformacijskega centra - SIGIC (Kogojeva dvorana DSS, Trg francoske revolucije 6, Ljubljana) v četrtek, 11. oktobra ob 12. uri. Z avtorjem knjige bo pogovarjal dr. Robi Kroflič.

Profesor na Oddelku za Etnologijo in kulturno antropologijo je v 144 stranski knjižici glasbo pogledal iz vidika svoje predavateljske stroke, kar pomeni, da jo je postavil v družbeni in zgodovinski kontekst, pri posameznih pojmih in fenomenih povezanih z glasbo, pa je ilustrativne primere črpal predvsem iz polja popularne in ljudske glasbe. Rajko Muršič tako snov razdeli v deset smiselnih sklopov, kjer razlaga in predstavlja izkušnje zvočnih svetov in glasbe, soočanja in srečevanja z glasbo, glasbeno življenje, fenomen količine glasbe okoli nas, govorjenje o glasbi, telesno doživljanje glasbe (v plesu), moč glasbe, govor glasbe, zvočna sorazmerja in njihov zapis, zaključi pa z orisom glasbe po svetu in obzorji prihodnosti.
Knjigo je duhovito ilustriral Izar Lunaček.

»Po vseh anketah zadnjih desetletij je glasba najpomembnejša prostočasna aktivnost mladih, tako poslušanje kot tudi aktivno ukvarjanje z njo. Pri tem moramo upoštevati, da glasbi sledijo še druge dejavnosti, kot so uporaba mobilnih telefonov, igranje računalniških iger in skrb za videz, ki so vse povezane z njihovo najljubšo glasbo. Nasploh velja preprosto pravilo: mlajši se ogrevajo za takšno glasbo in ples, ki zbujata pri starejših zgražanje. Svet, v katerem se znajdejo zaporedne generacije, se venomer spreminja. Starejši imajo povsem drugačno izkušnjo od mlajših. Za vsako generacijo posebej pa je ključna uglasitev z vrstniki.«