06.06.2016

Skladateljski natečaj Dutilleux 2016-2017

8. mednarodni skladateljski natečaj bo potekal v Saint-Pierre-des-Corpsu v Franciji 22. januarja 2017. Rok za prijavo: 15. november 2016

Press info

Natečaj Dutilleu 2016-2017

Natečaj je namenjen skladateljem vseh nacionalnosti, brez starostne omejitve.

Kategorije:
- Klarinet (B, A, bas)  solo / duet, trio, kvartet, kvintet  (vključevati mora B,A in bas klarinet)
Trajanje: 6-10 minut
- Koncert za klarinet in ansambel od 5 – 12 glasbenikov (vključevati mora B,A ali / in bas klarinet
Trajanje: 10-18 minut

Ansambli so predstavljeni na: concoursdutilleux.fr

Več informacij in prijava: http://www.concoursdutilleux.fr/index.php/en/dutilleux-contest-2016-2017