03.03.2016

Umrl je pedagog, skladatelj, zborovodja, publicist in urednik Janez Močnik

Po bitki s težko boleznijo je umrl Janez Močnik. Njegovo pestro ustvarjalno pot je zaznamovalo delovanje na različnih strokovnih področjih, med katerimi so imele posebno mesto ljudska in cerkvena glasba ter likovna umetnost.

Maia Juvanc

Janez Močnik je bil vpliven zborovodja in pedagog, kot zborovski skladatelj je predal slovenskim zborom obsežno komponistično zapuščino. (Foto: JSKD)
Foto: JSKD

V četrtek, 25. februarja 2016, je po bitki s težko boleznijo umrl Janez Močnik. Njegovo pestro ustvarjalno pot je zaznamovalo delovanje na različnih strokovnih področjih, med katerimi so imele posebno mesto ljudska in cerkvena glasba ter likovna umetnost.

Rodil se je v Cerkljah na Gorenjskem. Po gimnaziji v Kranju je diplomiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani iz glasbene in likovne pedagogike, nato je poučeval na osnovni in srednji šoli v Kranju ter s tem in drugim svojim delovanjem občutno prispeval h glasbeni ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v Sloveniji. Kot pedagog glasbene in likovne umetnosti v osnovnih in srednjih šolah je vplival na odnos do glasbe in umetnosti številnih generacij gorenjske mladine. Pedagoško dejavnost je usmeril tudi v uspešno vodenje pevskih zborov in z njimi dosegal različna priznanja.

Svojo strast do zborovstva je odkril in sprva gojil kot član Komornega zbora RTV Ljubljana. Kasneje se je postavil v vlogo zborovodje s šolskimi zbori in je vodil številna pevska društva, denimo Moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Komorni moški zbor Lek Ljubljana in Mešani komorni zbor Loka. Deloval je kot organist in vodja cerkvenih zborov v stranjski, škofjeloški in bežigrajski župniji ter tesno sodeloval s številnimi slovenskimi in zamejskimi zbori in pevskimi društvi Slovencev v Evropi. Kot pedagoga in izkušenega zborovodjo so ga pogosto vabili v razne žirije, k mentorstvu in svetovanju.

Kot zborovski skladatelj je Janez Močnik predal slovenskim zborom obsežno komponistično zapuščino. Njegove zborovske skladbe in priredbe so zasnovane za raznolike zasedbe, še posebno pa mu je bilo pri srcu prirejanje ljudske glasbe. Slednje se je lotil iz raziskovalnega vidika, tako kot srednjeveškega in kasnejšega protestantskega pesemskega izročila, o katerem je tudi predaval in pisal prispevke.
Močnik je bil pobudnik, ustanovitelj in dolgoletni programski vodja tradicionalnega Festivala slovenske cerkvene glasbe v Cerkljah, ki je sooblikoval takratni razvoj slovenskih cerkvenih zborov in spodbudil podobne regionalne koncerte in revije zborovske cerkvene glasbe. Sodeloval je pri številnih izdajah domače zborovske glasbe. Leta 2010 je prejel srebrno plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za skladateljsko in raziskovalno delo na področju zborovstva. Leta 2015 je pri JSKD izšla Močnikova zbirka priredb za ženske, mešane in moške zbore ter moške zasedbe s solisti z naslovom Evropske božične in koledniške ljudske pesmi. Ob izidu zbirke je direktor JSKD mag. Igor Teršar dejal: »Skladatelj Janez Močnik je dolga desetletja zbiral slovenske ljudske pesmi, kasneje tudi ostalih evropskih narodov. Pri nekaterih je našel le nekaj osamljenih besedil, pri drugih pa nič zapisanega. Za pričujočo pesmarico je zbral 89 božičnih in koledniških ljudskih pesmi iz evropskih držav ter jih v večglasju priredil za ženske, mešane in moške zbore ter moške zbore s solisti. Ločiti božične ljudske pesmi od koledniških je težko, saj zapisovalci mnogokrat ne poznajo oblik enih in drugih ter včasih morda niti ne ločijo ljudske pesmi od narodne ali ponarodele. S posebnim čutom za izvirno se je skladatelj posvetil besedilom pesmi, ki so pogosto v dialektu, zato se ne skladajo s splošno znanimi zapisi. Z latinično pisavo in vsemi ločevalnimi znamenji je zapisoval nedotaknjeno izvirno besedilo. Zahvaljujem se skladatelju Janezu Močniku za neprecenljivo in občudovanja vredno delo, ob katerem je čutiti natančnost in kritičnost pri odkrivanju neznanega ter prirejevalčevo občutljivost za zveneč zborovski stavek.«