08.09.2016

Ustvarjalne delavnice Dnevov stare glasbe 2016

Delavnice Stara glasba kot ustvarjalni izziv bodo potekale od 22. - 25. septembra pod vodstvom Milka Lazarja. Rok za prijavo: 15. september oz. do zapolnitve prostih mest.

Press info

Milko Lazar

Cilj delavnice je iskanje novih zvočnosti s pogledom, obrnjenim v staro glasbo in glasbila iz prejšnjih obdobij. Namenjena je inštrumentalistom, ki se ukvarjajo s historičnimi izvajalskimi praksami na avtentičnih glasbilih, pa tudi s sodobnimi glasbili in sodobnimi pristopi, in skladateljem, ki jih zanima ustvarjanje sodobne zvočnosti na starih glasbilih. Vabljeni so vsi, ki jih privlači zvočno raziskovanje, kombiniranje različnih izvajalskih pristopov in glasbenih obdobij ter improvizacija brez znotraj določenih predpisanih napotkov ali vnaprejšnjih določil.

Glavne teme:
- vloga starih glasbil oz. njihovih replik v stari in novi glasbi,
- možnost uporabe avtentičnih-historičnih izvajalskih praks v sodobni glasbi ter v sodobni improvizaciji na avtentičnih ali sodobnih glasbilih,
- združevanje in prepletanje starih glasbil z novimi ter stare glasbe s sodobno – prednosti in pomanjkljivosti.

Vsebina bo temeljila in izhajala iz gradiva, ki ga bodo ponudili prijavljeni udeleženci: iz njihove glasbene izobrazbe, glasbil, ki jih igrajo, in glasbe, ki jo ustvarjajo.

V štirih dnevih bomo pregledali osnove avtentične izvajalske prakse, osredotočenost skupinskega dela pa bo predvsem v sestavljanju celovitega koncertnega programa, ki bo javno predstavljen na zadnjem dnevu festivala Dnevi stare glasbe 2016. Temeljil bo na principu “pripravljeno – improvizirano” in bo sestavljen iz skladb, ki jih bodo udeleženci v naprej pripravili ali tudi sproti prilagodili, na novo v kratkem času naštudirali, pa tudi iz improviziranih fragmentov, ki jih bomo določili na skupinskih vajah. Pričakujemo vsebinsko tehten program, ki bo nastajal kot kontekstualno skrajno raznolik kolaž, v katerem se bodo glasbeniki lahko predstavili solistično, pa tudi v sproti določenih zasedbah - v duu, triu ali večji zasedbi. Prav tako se ne bomo omejevali na različna glasbena obdobja, saj jih bomo znotraj sporeda na podlagi improvizirane montaže na dramaturško čim bolj domiselen način skušali združiti v novo celoto. Pri sestavljanju sporeda komornega koncerta bomo razbijali ustaljene prepreke in preizkusili do sedaj še nepreizkušene metode. To bo še posebej ustvarjalen izziv za skladatelje, ki bodo sproti predelovali že ustvarjene kompozicije ali pa spontano ustvarjali nove krajše kompozicije za izvajalce, ki bodo na razpolago, s poudarkom na tehnični izvedljivosti v najkrajšem možnem času.

Pogoji za udeležbo:
- za inštrumentaliste - končana najmanj srednja glasbena šola,
- za skladateljski del - študentje in diplomanti kompozicije, ki jih zanima komponiranje za avtentična glasbila od zgodnjega baroka do klasicizma, tudi v kombinaciji z modernimi glasbili,
- pasivni udeleženci: muzikolog, pedagogi ali kdorkoli, ki ga tema zanima.

Zaželjena so naslednja glasbila:
čembalo, flavta (sodobna, kljunasta ali tudi traverso – zaželjena uglasitev je 440hz), violina (sodobna, baročna – zaželjena uglasitev je 440hz), akordeon, violončelo, saksofon, kitara, lutnja. Po želji bo možna tudi udeležba drugih glasbil (klarinet, bas klarinet, oboa, angleški rog, fagot, trobenta itd.)

NAČIN DELA:
Individualne ure

Vsak udeleženec ima na voljo eno indvidiualno uro (40 min) z mentorjem Milkom Lazarjem. Inštrumentalisti pripravijo krajše solistično delo (morda tudi dva, dolžina posameznega do 5 min) starih mojstrov, lahko pa tudi sodobnejših skladateljev po svoji lastni izbiri, ki ga lahko izvedejo na avtentičnem ali sodobnem glasbilu – s spremljavo ali brez. Skladatelji pripravijo krajše delo (do 5 min) ali krajše fragmente za poljubno komorno zasedbo (ali solistično glasbilo), ki jo bomo določili na podlagi prijavljenih udeležencev. Prijavljeni udeleženci se lahko pasivno udeležijo vseh individualnih ur.

Skupinsko delo
V skupinskem delu bomo historične izvajalske prakse združevali s sodobnimi. Sestavljali bomo poljubne kombinacije glasbenikov, solo, duo ali trio. Pripravili bomo tudi nekaj krajših skladb sodobnih slovenskih ali tujih avtorjev, ki se bodo po potrebi in možnostih priredile in pripravile za morebitno izvedbo. Ob zaključku sledi javni nastop, na katerem bo imel vsak udeleženec možnost pokazati svoje znanje.

Udeleženci imajo zagotovljen brezplačen obisk vseh koncertov, del njihovega izobraževanja pa so tudi predavanja v okviru festivala.

Lokacije:  
Glasbena šola Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica, Frančiškanski samostan na Kostanjevici, Vila Vipolže v Goriških Brdih.

Cena delavnice: 180 €
Pasivna udeležba: 60 €

Zadnji rok za prijavo:

15. september 2016 oz. do zapolnjenosti skupine. Prijava je veljavna samo ob vplačilu celotne vpisnine.

Aktivni deleženci ob prijavi oddajo svoje glasbene predloge. V primeru odjave obdržimo 30% vpisnine. Prijavnico kandidati pošljejo po elektronski pošti pr@kulturnidom-ng.si  in priložijo dokazilo o plačilu.

Vsi udeleženci ustvarjalnih delavnic bodo ob zaključku srečanja prejeli potrdilo o udeležbi.