08.06.2017

Zvokovanje: Informativni dan na festivalu Godibodi 2017

V okviru Festivala Godibodi (8. - 10. junij) bo v soboto, 10. junija, v Hostlu Celica potekala predstavitev Šole oblikovanja zvoka - Zvokovanje.

SIGIC

Zvokovanje

Šola oblikovanja zvoka Zvokovanje bo v soboto, 10. junija, v okviru Festivala Godibodi, v Hostlu Celica, med 11. in 13. uro predstavila šolski program.

Zvokovanje ali Zvo(čno obli)kovanje nudi izobraževanje in usposabljanje za vrsto poklicev in dejavnosti povezanih z oblikovanjem zvoka. Mentor zvokovanja Janez Križaj je na podlagi več kot 30 letnimi izkušnjami kot oblikovalec zvoka in 13 let izkušnjami kot predavatelj predmeta ‘Akustika – estetika zvoka v prostoru' na SAE – The School of Audio Engineering, ustvaril učni program, v katerem se osnovnih teoretičnih vprašanj (npr. teorije zvoka ali psihoakustike) loteva na izrazito uporabne in praktično dojemljive načine.

Kompleksne praktične probleme npr. oblikovanje zvoka glasbeno scenske prireditve s praktičnimi demonstracijami teoretično in praktično razdela v enostavno razumljive strukture. Celovito zastavljen program ponuja teoretično in praktično orientacijo na vseh področjih zvočnega oblikovanja, s poudarkom na snemanjih in ozvočevanjih in pokriva celoten postopek od predprodukcije do postprodukcije, pa tudi obravnave robnejših področij, kot so akustika glasbil, zvok v filmu ali računalniških igricah ipd., s katerimi se oblikovalec zvoka srečuje pri svojem delu. Ključne apekte glasbene prakse, predstavljajo iz prve roke, priznani gostujoči predavatelji.

Program na edinstven način združuje teorijo in prakso:

Teoretična predavanja so podprta s slušnimi primeri, grafičnimi prikazi ter demonstracijami in vedno usmerjena v praktično aplikacijo na realne probleme. Razumevanje teorije se nadgrajuje z domačim delom, kjer na posebno izbranih primerih preizkušamo in utrjujemo naše osvojeno znanje.

Posebna novost je seminarski del, ki predstavlja danes skoraj izgubljeno vez prenosa znanja iz mojstra na vajenca. V obliki skupinskih korektur študentje skupaj z mentorjem oblikujejo svoje projekte in tako pridobijo celosten pogled na sam proces zvočnega oblikovanja. V toku programa si študent ustvari zavidljiv nabor samostojnih projektov, ki jih lahko uporablja kot referenco za nadaljne delo ali kot portfolio pri iskanju zaposlitve.