17.03.2023

5. mednarodno pevsko tekmovanje SGSM 2023, Novo mesto, 1.–3. 6. 2023

Tekmovanje, ki poteka v okviru 8. festivala klasične in sorodne glasbe Sem glasba, sem mesto je razpisano za področji opere in samospeva. Rok za prijavo: 25. april 2023.

Press info

SGSM

1. OPERA (FINALE OB SPREMLJAVI SIMFONIČNEGA ORKESTRA)

2. SAMOSPEV

- kot duo pevec/-ka in pianist/-ka 
- pevec/-ka samostojno z uradnim pianistom/-tko tekmovanja

Tekmovanje bo potekalo na dveh ravneh:
- izbirno tekmovanje pevcev na vseh področjih: petek, 2. 6. 2023,
- finalno tekmovanje na vseh področjih: sobota, 3. 6. 2023 v obliki koncerta.

Finalno tekmovanje za področje opere bo potekalo ob spremljavi orkestra.

V primeru večjega števila prijav se lahko potek tekmovanja spremeni in se izbirno tekmovanje začne v četrtek, 1. 6. 2023.

POGOJI UDELEŽBE Tekmovanja se lahko udeležijo slovenski in tuji državljani. ki so rojeni leta 1988 in pozneje.

PRIJAVA NA TEKMOVANJE Tekmovalci se na tekmovanje prijavijo s prijavnico na povezavi → TUKAJ

V prijavnici je treba izpolniti naslednje podatke:
- ime in priimek tekmovalca
- naslov: ulica, kraj, država
- letnica rojstva, država rojstva
- prijavljeno področje (opera, samospev); tekmovalec lahko prijavi posamezno področje ali dve področji; v vsakem primeru plača samo eno prijavnino.

Obvezne priloge k prijavi:
- PDF-datoteka prijavnice z lastnoročnim podpisom polnoletnega tekmovalca oziroma s podpisom zakonitega zastopnika za tekmovalce, ki še niso dopolnili 18 let starosti
- PDF-datoteka rojstnega lista ali veljavnega osebnega dokumenta
- PDF-datoteka o plačani prijavnini in
- PDF-datoteka not s klavirsko spremljavo
- kratek življenjepis

PRIJAVNI ROK Zadnji in dokončni rok za prijavo je 25. 4. 2023. Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane.
Po prijavi ni mogoče spreminjati tekmovalnega programa.

PRIJAVNINA - 70,00 EUR za tekmovalce s svojim korepetitorjem ali
- 100,00 EUR za tekmovalce, ki jim korepetitorja priskrbi organizator
- 140,00 EUR za tekmovalce, ki nastopajo na tekmovalnem področju duo pevec/pevka – pianist/-ka (skupaj za oba tekmovalca)
Prijavnino je treba nakazati do 25. 4. 2023 na: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Novi trg 5, 8000 Novo mesto

TRR: SI56 01285-6030358748, IBAN: SI 56 0128 5603 0358 748
SWIFT (BIC): BSLJSI2X , NLB, d. d., Podružnica Dolenjska, Seidlova cesta 3, Novo mesto
Sklic (obvezno vpisati): 00 20401
Opis: Prijavnina SGSM

RAZPORED IN URNIK TEKMOVANJA Razpored tekmovanja za vsak dan pripravi organizacijski odbor tekmovanja na podlagi seznama prijavljenih tekmovalcev. (Osnova za pripravo razporeda tekmovanja je prijavljena minutaža programa tekmovanja posameznega tekmovalca.)

PROPOZICIJE IN TEKMOVALNI PROGRAM Propozicije določajo časovne omejitve, obvezne skladbe in ostale pogoje izvedbe programa, ki ne izhajajo že iz pravil tekmovanja ali tega razpisa.

Splošna določila

- Tekmovalci vseh kategorij morajo izvesti celoten program na pamet v originalnem jeziku in v skladu z izvajalsko prakso.
- Tekmovalec mora na zahtevo komisije ali organizatorja predložiti notne predloge izvedenih skladb v originalni izdaji.
- Korepetitorja si tekmovalec praviloma zagotovi sam. Če tekmovalec želi, da korepetitorja zagotovi organizator, to napiše v prijavi na tekmovanje.
- Skladbe je treba peti v okviru predpisane minutaže. Žirija lahko kandidata prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa.
·      Vrstni red tekmovalcev bo določen na podlagi naključnega izbora računalniške aplikacije.
·      Vrstni red skladb lahko tekmovalec določi sam.

PROGRAM TEKMOVANJA

OPERA – FINALE OB SPREMLJAVI SIMFONIČNEGA ORKESTRA

Izbirno tekmovanje – dolžina nastopa največ 10 minut in najmanj 6 minut ter najmanj dve ariji;
- arija W. A. Mozarta
- arija po lastni izbiri
Arije morajo biti iz različnih obdobij in v različnih jezikih (originalu).

Finale – dolžina nastopa največ 15 minut in najmanj 10 minut ter najmanj tri arije;
- arije morajo biti s seznama, ki ga predloži organizator (za finale z orkestrom)
- arije morajo biti v najmanj dveh različnih jezikih
- vse arije morajo biti pete v originalnem jeziku

SAMOSPEV

Izbirno tekmovanje – dolžina nastopa največ 10 minut in najmanj 6 minut;
- samospev skladatelja Franza Schuberta
- samospev francoskega skladatelja
- samospev po lastni izbiri

Finale – dolžina nastopa največ 20 minut in najmanj 15 minut;
- cikel ali izbor iz cikla ali tematski sklop v trajanju 10–15 minut
- samospev slovenskega skladatelja, napisanega po letu 1960 (seznam predlogov bo objavljen s strani organizatorja)
- samospev slovanskega, angleškega ali ameriškega skladatelja
Vsi samospevi morajo biti izvedeni v originalnem jeziku.

ŽIRIJA TEKMOVANJA Prof. Barbara Jernejčič Fürst, predsednica žirije, AG Ljubljana, Slovenija
Simon Krečič, dirigent in umetniški vodja SNG Opera Maribor, Slovenija
Prof. Nejc Lavrenčič, Zavod PerArtem, Slovenija
Winnfried Hofinger, Agentur Tennigkeit, Nemčija

PRIZNANJA, PLAKETE IN NAGRADE 1. nagrada za področje Opera: zlata plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 1000 EUR in vloga v operi v produkciji Zavoda Novo mesto
1. nagrada za področje Samospev: zlata plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 1000 EUR (v primeru dua pevec/-ka in pianist/-ka 2000 EUR) in koncert v produkciji Zavoda Novo mesto 
2. nagrada (za vsako področje posebej): srebrna plaketa MO Novo mesto, denarna nagrada 500 EUR in nastop v koncertnem ciklu 9. festivala SGSM 2024 v Novem mestu
3. nagrada (za vsako področje posebej): bronasta plaketa MO Novo mesto in nastop v koncertnem ciklu 9. festivala SGSM 2024 v Novem mestu
Priznanje obetavnemu tekmovalcu/-ki do 24 let starosti.
Podeljuje se za vsako področje tekmovanja posebej.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli vseh nagrad.

DODATNE INFORMACIJE Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil:
Matevž Novak, koordinator za kulturo
00386 (0) 7 620 18 78
00386 (0) 51 390 082

↓↓↓ RAZPIS ↓↓↓ PRIJAVNICA   ↓↓↓ SEZNAM SLOVENSKIH SAMOSPEVOV PO LETU 1960  ↓↓↓ SEZNAM ARIJ ZA ZAKLJUČNI KONCERT