25.10.2023

6. Mednarodno glasbeno tekmovanje za skladatelje Mauricio Kagel

Mednarodni razpis za sodobne skladbe za klavir, ki so še posebej primerne za pouk glasbe.

SIGIC

6. Mednarodno glasbeno tekmovanje za skladatelje Mauricio Kagel

Oddelek za klavir v glasbeni pedagogiki Ludwiga van Beethovna na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti Dunaj (MDW) vabi na šesto edicijo Mednarodnega glasbenega tekmovanja za skladatelje Mauricio Kagel. Na prejšnjih petih edicijah so mladi skladatelji iz več kot 65 držav prijavili okrog 960 del.

Tekmovanje je od svoje prve izvedbe leta 2010 zavezan promociji sodobne klavirske literature za otroke in mladino. Cilj je napisati klavirsko delo v sodobnem tonalnem jeziku, ki je lahko koristno za pouk klavirja in mladim pianistom omogoča dostop do glasbe sedanjosti.

Tekmovanje odlikuje posebej transparenten izbirni postopek. Med številnimi prispelimi skladbami bodo študenti oddelka v večdnevnem ocenjevanju predstavili izbor anonimiziranih del, o katerih bo javno razpravljala mednarodna žirija. Slednjo bodo sestavljali Michael Jarrell, Elena Mendoza, Isabel Mundry, Miroslav Srnka in Marco Stroppa.

Nagrade tekmovanja znašajo 6.500, 4.500 in 3.500 evrov. Nagrajena dela bodo objavljena v sodelovanju z založbo Universal Edition. Zvočni posnetki teh del bodo objavljeni tudi v mediateki MDW.

Kompozicije lahko v digitalni obliki pošljejo skladatelji do 40. leta. Rok za oddajo je 20. september 2024. Izvedbe del, postopek javnega ocenjevanja in odločitve bodo potekale v angleščini v dvorani Fanny Hensel na MDW ter na spletu od 4. do 7. februarja 2025.

Več informacij o tekmovanju in možnostih oddaje najdete na povezavi.