20.09.2016

Delegacija

Če je v prejšnjem mnenju bilo govora o pomembnosti mobilizacije, v pričujočem predstavljam konkreten način nadaljevanja preteklega terenskega dela na različnih platformah v obliki posamezne skupinske odprave – delegacije.

Mitja Hlupič

Mitja Hlupič
Foto: Tomo Vrešak

Če je v prejšnjem mnenju bilo govora o pomembnosti mobilizacije, v pričujočem predstavljam konkreten način nadaljevanja preteklega terenskega dela na različnih platformah v obliki posamezne skupinske odprave – delegacije.

Z odpravami terenskega raziskovanja koncertnih prizorišč smo v preteklem desetletju preverjali produkcijo, vibro in organiziranost v prostorih gostiteljev. V večini primerov smo se koncertov udeležili najprej kot poslušalci, kasneje pa tudi kot raziskovalci produkcije, stanja, lokalnih težav, organiziranja, vizije itd.

Nekaj svežine, globine in širine je v to raziskovanje vneslo že samo formiranje Ustanove Pohorski Bataljon (UPB), nato pa predvsem srečanja UPB-ja na različnih lokacijah t. i. samoniklih prizorišč ter raziskovalno delo za pripravo materiala knjige Na trdna tla – Brezsramni pregled samoniklih prizorišč in premislek nevladja mladinskega polja Rajka Muršiča, ki je izšla leta 2012. Možnost, da skupaj premišljujemo o vsakodnevnih, preteklih in prihodnjih aktivnostih različnih kolektivov, je vodila k preboju, potrebnem za to, da se je formirala skupnost medsebojno povezanih samoniklih prizorišč. Na predavanjih, delavnicah, odprtih debatah in Brecljevih zasliševanjih smo se spoznavali in se poslušali tudi skozi psihosocialne terapije.

Namen oziroma poslanstvo Ustanove Pohorski Bataljon je bilo ob ustanovitvi povsem jasno: detektirati, analizirati, ojačati in povezati delovanje samoniklih prizorišč. In kakorkoli obračamo, reflektiramo in analiziramo delovanje UPB-ja, je bil namen očitno dosežen. V zadnjih letih se je delovanje UPB-ja prilagajalo različnim situacijam; že sam razmislek o načinu delovanja je posebna zgodba zase, Pandorina skrinjica, ki bi jo bilo dobrodošlo odpreti, a ne na tem mestu. Kako naprej v povezovanju in krepitvi sodelovanja med različnimi prizorišči, pa je odvisno od tistih, ki aktivno delujemo. Načinov je seveda več. Eden izmed njih, o katerem smo v zadnjem obdobju začeli razpravljati v Klubu Metulj, je delegacija, ki jo že aktivno sestavljamo. Gre za delegacijo kot obliko premikajoče se skupine posameznikov in kolektivov, ki delujejo znotraj in izven Kluba Metulj in jo sestavljajo tako glasbeniki kot aktivisti, radodarni delavci in podporniki.

Z delegacijo želimo obiskovati različne prostore po državi in se soočati z gostitelji, tamkajšnjo produkcijo, prizadevanji, njihovimi podporniki in delavci. Seveda bomo potovali z bendom, darovali bomo svoj čas, mnenja, izkušnje, pri čemer za nastop glasbenikov pričakujemo pošteno nadomestilo po zmožnostih posameznega prostora. Naj pričujoče mnenje v tem trenutku kar se da direktno postane ponudba, ki jo naslavljamo na različne prostore po državi, tudi tiste na Ministrstvu za kulturo, ki so več kot primerni za sprejem delegacije.

Zakaj delegacija? Kot del mobilizacije in hkrati kot odgovor na izgovore o zahtevnosti premikanja in oddaljenosti določenih prostorov od centra, od koder izvira nepoznavanje stanja na terenu s strani institucij, odgovornih za finančno podporo, ki je nujna za delovanje v javno dobro. Z delegacijo bo tako gora prišla k Mohamedu.

Delegacija Kluba Metulj sprejema tudi zunanje zainteresirane, ki bi bili pripravljeni potovati z nami, darovati svoj čas, mnenja, izkušnje in predstavljati avtorsko delo. Turneja torej.

Cilj delegacije je, da skupaj z gostitelji izoblikujemo načine za nadaljnje postopanje, in sicer tako, da bosta zagotovljena obstoj in razvoj produkcijskih prostorov, ki so odprti za nove muzike in mišljenja. S tem pa odpiramo tudi razpravo o razumevanju in (re)definiciji pojmov, kot so produkcija, politično delovanje, delo, javno (dobro) itd., in predstavljamo aktualno domačo produkcijo novih, eksperimentalnih, svobodnih muzik.

Seveda se bo pot delegacije nadaljevala tudi po prostorih izven države, da se mobiliziramo še v mednarodnem merilu. In tako smo spet pri platformi Multiversal kot inspiraciji za tovrstna delovanja. To je motivacija za ustanavljanje novih naprednih platform, ki so namenjene muzikam, mišljenju, delovanju.

Izkušnje soočanja z različnimi platformami, odpravami, produkcijami, idejami in poizkusi širšega delovanja, kot so Ustanova Pohorski Bataljon, Radio Marš, AGD Gustaf, Mariboring, Multiversal, 4 State Sessions, Improcon, Sunday Noise, če ponovno izpostavim najpomembnejše, so izoblikovale pričujoče osebno mnenje in nas angažirale in motivirale za raziskovanje novih načinov delovanja posameznika znotraj neodvisnih platform. Pri tem se vedno znova soočamo z vprašanji, kot so, kaj in kdo je neodvisen in kakšna je vez med motivacijo delovanja v povezavi z občutkom neodvisnosti, kreativnosti, progresivnosti. Gre za počutje delujočih in za vpliv novih muzik in mišljenj na aktivnega posameznika v določenem okolju, ali kot je bilo formulirano v povabilu k pisanju mnenj, za mnenje o delovanju v lokalnem okvirju kot družbenem korektivu. Zaenkrat je ta tema še preobčutljiva, da bi jo odpiral skozi mnenje. Mogoče se najde priložnost za to kdaj drugič in v obliki, ki bo primernejša za obdelovanje psihosocialnih korektivov v zelo specifičnih okoljih, kot je področje ob reki Sotli.

Prav tako se v mnenjih zavestno ne želim spuščati v podrobnosti posameznih platform. Po eni strani zato, ker so platforme še kako žive, se odvijajo tukaj in zdaj, zato jih moramo nujno spoznavati skozi participacijo, in po drugi strani zaradi specifike platform, ki niso dokončno definirane, so v procesu, dopuščajo različne interpretacije ter omogočajo preverjanje meje svobode, s čimer pa odpirajo vprašanja, kaj je svoboda, in to tako v muzikah kot v mišljenju, delovanju in bivanju.

O vseh naštetih platformah, omenjenih tako v prejšnjem kot pričujočem mnenju, pa o idejah in iniciativah, kot je na primer Ljudska iniciativa Vajerles, smo se pripravljeni resneje pogovarjati in izmenjati mnenja, sprejemati kritike in refleksije. Zato pričakujemo vaše vabilo. V nasprotnem primeru se bo delegacija Kluba Metulj povabila kar sama.