17.03.2020

Digitalna zbirka fotografij Janija Kende

Sigic se je lotil sistematične digitalizacije fotografskega gradiva povezanega s slovensko glasbeno sceno.

Viktor Škedelj Renčelj

Jani Kenda
Foto: arhiv Janija Kende

Dejstvo je, da je slikovno oz. fotografsko gradivo zadevajoč slovensko glasbeno sceno razpršeno po različnih naslovih. Posamezne kulturne institucije (npr. javni zavodi) sicer upravljajo interne arhive, ki pa po večini niti (še) niso digitalizirani, niti niso dostopni širši zainteresirani javnosti. Še bolj stihijsko pa je na področju popularnoglasbene srenje. Nekateri fotografi, ki so v prejšnjih desetletjih redno pokrivali dogodke na popularnoglasbeni sceni  hranijo svoje zbirke doma, nekateri so svoje že oddali različnim institucijam (Narodni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije ipd.), nekatere hranijo časopisne hiše, pri katerih so fotografi delovali (čeprav so avtorske pravice že prešle nazaj na same avtorje) itd. 

V umanjkanju središčne to-namenske institucije na nacionalnem nivoju (npr. glasbeni arhiv ali muzej), je Sigic začel s sistematično digitalizacijo glasbenih fotografij. Fotografije bodo v nekomercialne namene  dostopne širši javnosti preko platforme dLib in posledično preko vseevropske ustreznice Europeana (Opomba: bodite pozorni na navedene avtorske licence pod posamezno fotografijo, ki regulirajo možnost uporabe).

Prva od digitalnih zbirk je že dostopna javnosti, in sicer gre za fotografski arhiv priznanega fotografa, glasbenega novinarja in urednika Janija Kende, ki prikazuje predvsem dogajanje v 80-ih letih 20. stoletja. Ogledate si ga lahko tukaj.