17.11.2012

DSS predstavilo dosežke svojega letošnjega dela

Društvo skladateljev je predstavilo dosežke svojega letošnjega dela. Dobili smo nov natis Črnih mask.

Tanja Benedik

Tiskovna konferenca DSS. Od leve: Uroš Lajovic, Tomaž Habe, Nenad Firšt, Aleksij Valentinčič, Klemen Weiss. (foto: Tanja Benedik)
Foto: Tanja Benedik

Društvu se je tudi letos kljub težkim časom posrečilo zagotoviti kontinuiteto izdajanja zgoščenk v zbirki Ars SlovenicA, ki vse od leta 1996 redno izhajajo pri DSS v sodelovanju z Radiem Slovenija. Predstavili so 6 zgoščenk ter kar 49 natisov, kar je bistveno več kot določa normativ MIZK (30 edicij in 5 zgoščenk letno).

V zbirki Ars SlovenicA je doslej izšlo že 88 zgoščenk sodobne slovenske glasbe. Po naključju je bila prva iz te zbirke leta 1996 prav Iz simfoničnega opusa Bojana Adamiča. Ob stoletnici skladateljevega rojstva je plošča ponatisnjena z obširnejšim življenjepisom in likovno opremo. Izbor skladb sega na tri področja njegovega ustvarjanja in zajema simfonična dela, nekatera s solističnim klavirjem, tri odlične priredbe slovenskih narodnih in dve deli iz obsežnega opusa njegove filmske glasbe.

Druga zgoščenka je Medeja Janija Goloba na libreto Vinka Möderndorferja. Zgoščenka EVOCATIONS prinaša glasbo Božidarja Kosa, na Zvočnih pokrajinah se z najrazličnejšimi komornimi deli predstavlja Bojan Glavina, trobilni ansambel slovenske filharmonije TASF predstavlja dela sedmih slovenskih skladateljev: Milka Lazarja, Janija Goloba, Slavka Ludvika Šuklarja, Štefana Maurija, Nenada Firšta in Stanka Premrla (slednje v inštrumentaciji Alojza Srebotnjaka). Šesta plošča, Kontrasti v barvi, predstavlja simfonična dela enega plodovitejših skladateljev mlajše generacije, Črta Sojarja Voglarja.

Edicije DSS spadajo med redke domače profesionalne glasbene založbe, ki skrbijo za sistematičen natis sodobnih slovenskih skladb. Trenutno je v katalogu Edicij DSS zastopanih 2154 del. Dobro polovico predstavljajo natisi, preostala, predvsem večja orkestralna dela pa v obliki kopij partitur in v skladu z založniškimi pogodbami izposojajo skupaj z izvedbenim materialom ter tako omogočajo izvedbe ali snemanja tudi po obsegu in zasedbi večjim slovenskim skladbam.

Med natisi so štiri zbirke, ki združujejo več avtorjev: Zborovska glasba 2011 DSS (8 avtorjev), Oboa & klavir (8 avtorjev), Kolo – zbirka samospevov in duetov (10 avtorjev) in Razpoloženja – skladbe za flavto in klavir (9 avtorjev).

Med natisnjenimi simfoničnimi deli je treba posebej izpostaviti 1. simfonijo Božidarja Kosa in 8. simfonijo Blaža Arniča ter dve ediciji iz zbirke zimzelenih melodij Bojana Adamiča z naslovom Prelepa si bela Ljubljana ter ponatis zbirke Vrtiljak melodij Jureta Robežnika.

DSS svoje edicije predstavlja tudi v tujini. Marca letos je društvo desetič obiskalo založniški sejem v Frankfurtu (Musikmesse). Zaradi kontinuirane prisotnosti je z razstavnim mestom umeščeno med največje evropske založnike in s tem na dosegu večine obiskovalcev, kar se počasi, a vztrajno odraža v večjem zanimanju za slovenska dela. Ker društvo spremlja delo tujih založnikov, ima neposredno možnost primerjanja bogatejše tuje in domače založniške dejavnosti ter s tem dober zgled za realni napredek. Ko gre za zastopstvo tujih izvedbenih materialov v Sloveniji, se pogodbeni odnos med Edicijami DSS in tujimi založniki zaradi večletnega zaupanja in kvalitetnega dela na željo tujih založnikov širi tudi v tujino, s tem pridobljena sredstva pa se vračajo v domačo produkcijo. Na sejmu se razen tega odpira priložnost za stike in sodelovanja z najnaprednejšimi partnerji internetne promocije in trgovine, kar je trenutno (med drugim zaradi zamrznjene finančne podpore združenja SAZAS) eden glavnih projektov edicij DSS.

Na omenjenem sejmu je društvo prvič predstavilo novonatisnjeni Katalog glasbenih del 2012, ki prihaja med uporabnike tudi v elektronski obliki. V njem poleg lastnih predstavlja še glasbene izdaje drugih ustanov, kot so Založba Pizzicato Verlag Helvetia, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Muzikološki inštitut ZRC SAZU in Kulturno društvo Glasbena matica Ljubljana. Z združevanjem slovenskih glasbenih del v eni ediciji in njihovo ponudbo na enem mestu bo društvo nadaljevalo tudi v prihodnje.

Poleg naštetih posameznih edicij je društvo v koledarskem letu 2012 notografiralo in pripravilo nekaj deset (39) orkestrskih izvedbenih materialov slovenskih del za izvajalce, kar pomeni, da je zanimanje naših najvidnejših orkestrov pomembno usmerjeno tudi v slovensko ustvarjalnost na tem področju.

Društvo slovenskih skladateljev je v zadnjem letu pripravilo notne materiale štirih opernih del, in sicer so to: Peter Šavli – Pastir, Vitja Avsec – Kdor upa, ne odneha, Jani Golob – Ljubezen kapital in Marij Kogoj – Črne maske.

Prav z natisom opere Črne maske (redaktor: Uroš Lajovic) je bil presežen pomembni mejnik na založniškem področju in sklenjena pot od podpisa pogodb med dediči, redaktorjem, prevajalcem in notografom na eni ter DSS na drugi strani do predstavljenega natisa klavirskega izvlečka (Ed. DSS 1980 a) in partiture (Ed. DSS 1980). Poleg omenjenih natisov so poskrbeli tudi za notografirani elektronski zapis integralne verzije partiture in s tem naslednjim generacijam raziskovalcev in morebitnih novih redaktorjev zagotovili dostop do doslej deloma nepoznane in še nikdar v celoti združene partiture.