18.08.2020

Festival Grounded

Grounded je festival elektronske glasbe, kritične misli in aktivizma, ki naslavlja aktualna družbena vprašanja s povezovanjem navidez nezdružljivega: deinstitucionalizirane teoretske razprave, povsakdanjenja družbenega aktivizma ter progresivne klubske elektronske kulture.

Press Info

Festival Grounded 2020

V razpravah, projekcijah, predstavitvah, glasbenih nastopih in druženjih, katerih vrednostna izhodišča so enakost ne glede na osebne okoliščine, solidarnost s šibkejšimi in avtonomija posameznika_ce, udeleženke_ci iščejo informirane, argumentirane in odgovorne odzive na izzive sedanjosti in prihodnosti.

Prva izvedba festivala je bila leta 2015 na temo Avtonomija migracij, leta 2018 je bila tema Intima v času umetne inteligence, lani (2019) pa Avtomatizacija in oblast. Zaradi izjemnih okoliščin letos prvič festival ne bo potekal novembra, ampak avgusta.

Tema letošnjega festivala Grounded je Resnica.

Solidarnost, odpravljanje neenakosti in sobivanje v različnosti predpostavljajo obstoj resnice, kot vrednoto javnega delovanja pa resnicoljubnost. V poresničnem svetu teh predpostavk ni več. Izmenjavo idej, ki temeljijo na obstoju razuma, vednosti in preverljivosti, nadomeščata zavajanje in laganje.

Tisti na položajih moči pogosto lažejo brez pravne ali druge družbene sankcije. V novosprejetem etičnem kodeksu poslancev na primer resnica, resnicoljubnost, izogibanje zavajanju, priznanje napak niso omenjene, določa pa, da mora biti poslanec na sejah parlamenta ter pri opravljanju mednarodne dejavnosti urejen primerno in dostojno svoji funkciji.

Mediji v lasti vladajoče stranke, okrepljeni s finančno podporo madžarskega avtoritarnega režima, lažejo o tistih, ki se jim upirajo. Socialna omrežja večajo doseg teorij zarot, obenem pa so platforme postavljene v vlogo razsodnikov resnice. Oblastniki javnost zavestno zavajajo in nekaznovano kršijo zakone, strokovnjake pa upoštevajo predvsem takrat, ko si od tega obetajo koristi.

Razpad resnice je povezan z vzponom novih tehnologij, ki pospešujejo pretok informacij, obenem pa relativizirajo dejstva in totalizirajo mnenja. Sicer omogočajo deljenje v preteklosti utišanih resnic posameznikov in skupnosti, ki tvorijo margine, a te resnice si prostor delijo v času, ki ga zaznamujejo erozija politične kulture, ignoranca, cinizem in prostaštvo.

Četrtek, 20. avgust 2020, Švicarija, Park Tivoli - Ljubljana

18:00 – 19:30

Svet kot dobava in nakup
Dr. Igor Bijuklič

(Politična) odgovornost v času organiziranega laganja
Dr. Vlasta Jalušič

19:30 – 21:00

Utišane resnice bojev
Iza Thaler, Domen Savič, Andreja Slameršek, Mateja Sattler, Monika Weiss

21.00
Drone Emoji

22.00
Golin

23.00
Evil Medved

00.00
Blin

Petek, 21. avgust 2020, Švicarija, Park Tivoli - Ljubljana

14.30 – 17.00

Resnice/-a o/v pravu
Dr. Kristina Čufar

Spolno nadlegovanje in nasilje: Od resnice do pravice
Dr. Irena Šumi, Mirjam Kline, Nika Kovač, Improške

17:00 – 18:00

Nastop presenečenja

18:00 – 20:00

Čigava kriza? Čigava resnica?
Os Keyes

Dokumenti iz Berlina: Zanikanje korone
Bruno & Can & BVJS

20.00
Gabi98

21.00
CL_TR

22.00
Katcha

23.00
Shygirl

00.00
Fausto Merchier

01.00
Orloando

Sobota, 22. avgust 2020, Švicarija, Park Tivoli - Ljubljana

09:30 – 10:30

Resnica in laž v politiki
Dr. Spomenka Hribar, Dr. Barbara Rajgelj

10:30 – 12:00

Sprava – Od iskanja resnice do redukcije resnic
Dr. Maša Mrovlje, Dr. Jovana Mihajlović Trbovc, Dr. Tanja Petrović, Dr. Manca G. Renko, Uroš Škerl Kramberger

12:00 – 16.00

12.00
BKKLJ

13.00
Tetsuo

14.00
GPN GPN

16:00 – 17:30

Teorija zarote včeraj in danes
Nejc Slukan, Luka Lisjak Gabrijelčič

17:30 – 18:30

Kako lahko tehnologija v demokraciji omogoči resnico?
Alice Thwaite

18:30 – 20:00

Tehnologija globokih prevar in nevarnost totalitarizma
Dr. Mark Coeckelbergh, Nika Mahnič

20.00
Muzikačaka

21.00
Holy Similaun

22.00
Warrego Valles

23.00
Dis Fig

00.00
Estera

01.00
Pounch Envy