05.05.2023

Festivalu Unicum – Razpis za dela

Društvo slovenskih skladateljev objavlja razpis za dela, ki bodo izvedena na Festivalu Unicum. Vsi koncerti bodo izvedeni v Ljubljani v mesecu oktobru 2023. Izvajalci bodo uveljavljeni domači solisti in ansambli.

Press Info

Festivalu Unicum

Društvo slovenskih skladateljev vabi, da na razpis pošljete dela za:

1. Kvintet saksofonov
sopranski, altovski, altovski, tenorski in baritonski saksofon (možne so vse kombinacije omenjenih glasbil)
Prednost bodo imela dela za kvintet saksofonov; sprejeta bodo tudi dela za vse kombinacije zasedb od tria do
kvinteta.

2. Sekstet klarinetov
B klarinet, B klarinet, Es klarinet (tudi B klarinet), altovski klarinet, bas klarinet, kotrabas klarinet
Prednost bodo imela dela za sekstet klarinetov; sprejeta bodo tudi dela za vse kombinacije zasedb od
kvarteta do seksteta.

3. Pihalni kvintet
flavta, oboa, klarinet, fagot, rog
Prijavijo se lahko dela za vse kombinacije naštetih glasbil od sola do kvinteta.
4. Pihalni orkester – težavnost 4
flavta (1,2), oboa (1(2)), Es klarinet, B klarinet (1,2,3), bas klarinet, fagot, altovski saksofon (1,2), tenorski
saksofon (1,2), baritonski saksofon, trobenta (1,2,3), krilnica ali kornet (1,2), evfonij (1(2)) – parti v violinskem
in basovskem ključu, rog (1,2,3), pozavna (1,2,3) – parti samo v basovskem ključu, tuba, klasična tolkala
(največ 4 izvajalci)

Zahteve razpisa:

- Skadbe naj trajajo do 8 minut.
- Vsak skladatelj lahko prijavi 2 deli.
- Elektronika ni na voljo.
- V poštev pridejo tako že izvedene kot neizvedene skladbe.
- Prednost pri izboru bodo imela dela napisana po letu 2017.
- Posamezni deli skladb (stavki) ne pridejo v poštev.
- Skladbe, ki so že bile izvedene v okviru koncertnih akcij Društva slovenskih skladateljev ne bodo sprejete.
Zahteve ob prijavi:
- Dela morajo biti prijavljena preko e-pošte na naslov info@dss.si v obliki PDF datoteke partiture.
- Razpis ni anonimen.
- Rok za prijavo je torek, 30. maj 2023 do 12.00.
- Avtorji izbranih skladb morajo priskrbeti popolne notne materiale, ki vsebujejo tudi:

1. Parte
2. Kontaktne informacije o avtorju
3. Kratek življenjepis avtorja v slovenskem jeziku (do 150 besed)
4. Novejšo portretno fotografijo avtorja (z dovoljenjem za objavo)
5. Krajši komentar k skladbi v slovenskem jeziku (do 150 besed)
6. Datum in kraj prve izvedbe skladbe (če je skladba že bila izvedena)

Žirija, ki bo izbirala programe Festivala UNICUM bo sestavljena iz članov Umetniškega vodstva Festivala
UNICUM. Za vsak koncert je predviden program v trajanju približno 60 minut.

Izbrani skladatelji bodo o izboru obveščeni preko elektronske pošte do 16. junija 2023.