07.03.2017

Glasba, raziskovanje in javni interes: dialoška praksa za družbeno pravičnost

Danes, v torek 7. marca, bo ob 16. uri na ZRC SAZU potekalo predavanje Samuela Araúja, rednega profesorja na Šoli za glasbo ter vodja etnomuzikologije laboratorije na Zvezni univerzi v Rio de Janeiru.

Press info

Samuel Araujo
Foto: vir: Latinoamérica-Música.net

V debatah o družbeni pravičnosti so se pokazale težavne in včasih nepomirljive napetosti, ki so značilne za odnos med javnim in zasebnim, ne glede na njuno vsakokratno definicijo. V navidezno redukcionistični perspektivi so nekatere glavne sile, ki so danes na delu, problemi globalnih razsežij, kot na primer privatizacija virov, komodifikacija družbenega življenja in strukturna kriza zaposlovanja. Te povzročajo vse več družbene neenakosti ter koncentracijo prihodkov in posledično moči, kakršne še ni bilo. Na drugi strani te enačbe pa, kot trdi Fraser (2002), leži potreba po učinkovitem odzivu, kolektivni akciji od spodaj, s katero bi obranili javni interes tako na lokalni kot globalni ravni. Med tema dvema poloma praviloma posredujejo državne politike, ki v najboljšem primeru ohranjajo ravnovesje med zasebnimi in javnimi zahtevami. Neredko pa jih ovira moč kapitala, ki narekuje usodo politik po vsem svetu. Glasba, zvočne krajine in z njimi povezani imaginariji so, kakor so bili v prejšnjih družbeno-zgodovinskih kontekstih, integralni del tovrstnih procesov. Vzpostavljajo bogato polje raziskovanja političnega delovanja za obrambo konceptov javnega interesa in družbene pravičnosti pred temačnejšimi obeti poglabljajoče se ekonomske neenakosti.

Predavanje bo kritično ovrednotilo delo kolektiva Musicultura, ki vključuje kako raziskovalke in raziskovalce kot prebivalke in prebivalce druge največje favele v Rio de Janeiru. Naslovilo bo potenciale in ovire participatornih iniciativ ne samo za redefinicijo ciljev in strategij političnih bojev med javnim in privatnim, ampak tudi za preoblikovanje radikalnih kontekstov produkcije znanja izven dihotomije odnosa akademsko/ne-akademsko. 

Prof. Samuel Araújo je redni profesor na Šoli za glasbo ter vodja etnomuzikologije laboratorije na Zvezni univerzi v Rio de Janeiru. Predaval je na več prestižnih univerzah in bil gostujoči profesor na Univerzi v Chicagu v letu 2014. Objavil je tri monografije, več člankov in poglavij v knjigah tako v Braziliji, kot v tujini na tematiko glasbe, kulturne politike in nasilja, pa tudi o participatornih in akcijsko orientiranih projektih, ki se izvajajo v sodelovanju z organizacijami s sedežem v favelah mesta Rio de Janeiro.

Predavanje bo v angleškem jeziku, potekalo bo v Mali dvorani, Novi trg 4, 2. nadstropje, Ljubljana in je namenjeno širši zainteresirani javnosti.