04.10.2021

Glasba v črkah: Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij

V slovenskem prostoru je spektralna glasba manj znana in izvajana in zato je tu obravnavano čtivo še toliko bolj dobrodošlo.

SIGIC

Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij

Leta 2018 je pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v zbirki Glasba na Slovenskem po 1918 izšla monografija avtorice Larise Vrhunc s povednim naslovom Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij.

Raziskava obravnava dva problemska sklopa. Prvi razgrinja različne poglede na spektralno glasbo in opredelitve do odprtih vprašanj. Drugi sklop obravnava razloge za le delno uveljavitev spektralnega mišljenja v kontekstu zgodovine slovenske glasbe po drugi svetovni vojni. Analitični del razprave pokaže na tiste kompozicijske rešitve skladateljev postmoderne dobe, ki vendarle potrjujejo, da je spektralna glasba pustila nekaj sledi tudi pri nas. 

Larisa Vrhunc je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani na Oddelkih za glasbeno pedagogiko ter za kompozicijo in teorijo glasbe. Podiplomski študij kompozicije je zaključila na Glasbenem konservatoriju v Ženevi in zatem še na na Nacionalnem visokem konservatoriju za glasbo in ples v Lyonu. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je opravila specializacijo iz kompozicije, je pa tudi doktorica muzikoloških znanosti in je redna profesorica za teoriji glasbe. Za svoje skladbe je prejela mnogo prestižnih nagrad, med drugim tudi nagrado Prešernovega sklada.