13.06.2017

Glasba z obeh strani tudi v angleščini

Knjiga "Glasba z obeh strani" avtorjev Draga in Rebeke Kunej, ki je lani izšla pri Založbi ZRC, je v teh dneh dočakala svojo angleško različico "Music from Both Sides".

SIGIC

Music from Both Sides
Foto: Naslovnica knjige

Glede na vsebino knjige, gre seveda za nadvse logično potezo založnika. Knjiga namreč obravnava življensko pot in glasbeni razvoj Matije Arka, med izseljenci v ZDA znanega predvsem kot Matt Hoyer, ki se je leta 1891 rodil v Sodražici in se je že kot mladenič izselil v Ameriko. S seboj je v svet ponesel veselje do glasbe in harmonike, ki sta postala nadvse pomemben del njegovega življenja. S svojo skupino Hoyer trio je postal zelo priljubljen med Slovenci v Severni Ameriki pa tudi izseljenci drugih narodnosti. 

Veliko glasbe Matije Arka je dokumentirane in ohranjene na gramofonskih ploščah, ki nudijo zanimiv vpogled v njegovo delo in zgodovino slovenske glasbe v ZDA. Ti posnetki imajo izjemno kulturno in dokumentarno vrednost ter predstavljajo pomemben vir za preučevanje slovenske ljudske glasbe in plesa ter slovenske glasbene dediščine nasploh.

O Matiji Arku in njegovem glasbenem ustvarjanju smo v Sloveniji do nedavnega vedeli malo. S pričujočo publikacijo se to spremenja, avtorja knjige pa sta želela opozoriti na njegovo delovanje ter pomen, ki ga je imela in ga še ima njegova glasba v ZDA.