07.10.2022

Glasbeni maraton in Natečaj Festivala Stična

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Območna izpostava Ivančna Gorica in Kulturno društvo Stična v okviru Festivala Stična razpisujeta:

Press info

Glasbeni maraton in Natečaj Festivala Stična

GLASBENI MARATON IN NATEČAJ FESTIVALA STIČNA 2022

Tekmovanje inovativnih, neuveljavljenih glasbenih skupin za samostojni nastop na Festivalu Stična 2022

1. Kraj in čas prireditve

Natečaj bo potekal v petek, 18. novembra 2022, v v baru Jama – Stična v popoldanskih in večernih urah. Natančno uro prireditve bomo sporočili po prejemu prijav.

2. Pogoji prijave in prijava

Tekmovanja se lahko udeležijo skupine, ki gojijo rock, jazz rock, etno rock, funky, fusion, punk, hip hop, elektronsko in drugo sodobno oziroma alternativno glasbo mladih ter tudi same ustvarjajo, iščejo nove poti in ustvarjalne možnosti. Prednost imajo še neuveljavljene oziroma širše neprepoznavne skupine, ki ustvarjajo avtorsko glasbo. Tekmovanja se lahko udeležijo tudi kantavtorji.

Na natečaj se lahko prijavijo vse mladinske glasbene skupine in posamezniki, ki delujejo
samostojno ali v okviru šole, kulturnih zavodov in kulturnih društev iz Slovenije in zamejstva, oziroma vse skupine,v katerih so vsi člani ljubiteljski glasbeniki.

Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 30 let. Morebitne izjeme odobri organizator.

Skupine, ki se bodo prijavile na Glasbeni maraton 2022 in Natečaj Festivala Stična 2022,
morajo izpolnjeni prijavnici:

priložiti:

- kratek opis skupine,

- zgoščenko ali drug elektronski medij z vsaj enim novejšim posnetkom svojih skladb,

- besedila lastnih skladb,

- fotografijo skupine.

Prijave izpolnijo in pošljejo na oi.ivancna.gorica@jskd.si ali na JSKD OI Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica ter na info@kd-sticna.si do 4. novembra 2022.

3. Strokovno vodenje in izbor tričlanske komisije

Vse nastopajoče mlade skupine bo spremljal strokovni glasbeni selektor, ki bo s komisijo, v kateri bosta še predstavnik Kulturnega društva Stična in neodvisni glasbenik, razglasil najboljšo izvedbo. O izboru bodo prijavljene skupine obveščene pol ure po prireditvi.

Izbrana skupina bo nagrajena s samostojnim koncertom na naslednjem Glasbenem maratonu 2023, ki bo potekal v okviru 22. mednarodnega Festivala Stična 2023, ter z denarno nagrado.

Kriteriji ocenjevanja so zvočnost, ritem, inovativnost, dinamika, besedilo, izvajalska
tehnika, izvirnost skupine in prepričljivost odrskega nastopa. Posebne pozornosti bo
deležna vsebina pesmi, sploh če bo izvajana v slovenskem jeziku.

4. Prijavljene skladbe

Nastopajoča skupina prijavi na tekmovanje štiri skladbe. Zaželeno je, da je vsaj ena lastna.

Nastop naj ne presega 20 minut čiste glasbe, razen če bo prijavljenih več kot šest skupin, zaradi česar se nastopi lahko skrajšajo na 15 minut.

Vse skupine bodo prejele pisno potrdilo o sodelovanju, po koncertu bo, glede na želje
nastopajočih, omogočen kratek pogovor vodje skupine s strokovnim spremljevalcem.

5. Splošno

- Skupina s prijavo in podpisom potrjuje, da je seznanjena s pravili in pogoji Glasbenega
maratona in Natečaja Festivala Stična ter da jih v celoti sprejema.

- S prijavo in podpisom skupina zagotavlja, da je resničen avtor pesmi.

- Vsi osebni podatki, ki jih ekipa posreduje prirediteljem razpisa, bodo varovani v skladu z
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).

- Strokovna komisija ima pravico, da za zaključni festival ne izbere nobene skupine.

- Organizator ne bo prevzel nobene pravne odgovornosti za kršenje avtorskih pravic s strani udeležencev tekmovanja.

- Skupina bo z organizatorjem podpisala dogovor za individualno uveljavljanje avtorskih pravic.

- Skupina dovoljuje fotografiranje in snemanje svojega nastopa.

6. Informacije

JSKD RS OI Ivančna Gorica, Cesta 2. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, GSM: 030 703 314 (Simona Zorko), E: oi.ivancna.gorica@jskd.si ali Kulturno društvo Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica, GSM: 031 669 616 (Milan Lampret), 040 525 280 (Tina Žerovnik), 070 286 881 (Jure Malovrh), E: info@kd-sticna.si