16.10.2018

Glasbeni posel 1.0 / predavanja - delavnice - evalvacije

Vabljeni k udeležbi na novo serijo usposabljanj iz glasbenega posla, ki ga pripravlja SIGIC v koprodukciji s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje! Rok za prijave v zaključeno skupino je 5. november 2018. Na predavanja vabljeni tudi ostali!

SIGIC

Glasbeni posel 1.0

Usposabljanje Glasbeni posel – predavanja / delavnice / evalvacije je namenjeno celovitemu usposabljanju bodočih glasbenih profesionalcev, ki bodo pridobili znanja, veščine in izkušnje iz ključnih stebrov glasbene industrije. Danes živeti od glasbenega trga pomeni obvladovati najširši nabor praks glasbenega posla, ki sežejo od razvoja kariernih perspektiv glasbenikov, poznavanja temeljnih zakonitosti glasbene industrije, glasbenega založništva, glasbene distribucije, piarja, bookinga in avtorskega prava. 

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?

Celovito usposabljanje je namenjeno zaključeni skupini mladih do 35 let, ki prihajajo iz vrst glasbenikov, njihovih zastopnikov in predstavnikov, ki se želijo družiti z vrstniki z istimi interesi, skupaj opravljati domače naloge in komunicirati z mentorji iz posameznih modulov.

Medtem ko bodo delavnice in evalvacije namenjene le zaključeni skupini, bodo predavanja znotraj posameznih modulov namenjena tudi zunanjim udeležencem, ki bodo želeli nadgrajevati svoje znanje, ali pa se soočiti z manj poznanimi stebri glasbene industrije, katerih poznavanje pa je ključno za njihovo nadaljnje delovanje.  

KAJ SLEDI?

Udeleženci iz zaključene skupine, ki se bodo uspešno in kreativno prebili skozi celoten proces, bodo imeli možnost nadaljnjega skupnega sodelovanja v naslednji fazi projekta, ki bo predstavljal oblikovanje zagonske glasbene agencije!

POTEK USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo sestavljeno iz šestih modulov, vsak modul pa bo vključeval tri srečanja (predavanje, delavnica, evalvacija). Na predavanjih bo udeležencem predstavljeno posamezno področje glasbenega posla, ki ga modul obsega, zaključeni skupini pa bodo razdeljene domače naloge. Zaključena skupina bo predstavila rezultate domačih nalog na delavnici, sledil pa bo intenziven dialog z mentorji in ostalimi kolegi, z namenom optimizacije predstavljenih rešitev. Tretja srečanja (evalvacije) bodo potekala po izteku predavanj in delavnic vseh modulov, ko bodo udeleženci z mentorji preučili vso dotedanje delo, reševali porajajoče se probleme in iskali kreativne nove rešitve.

MODULI IN TERMINI (predavanje / delavnica / evalvacija)

 1. Karierne perspektive glasbenikov (6. november 2018* / 13. november 2018 / 20. februar 2019)
 2. ABC glasbene industrije (19. november 2018* / 28. november 2018 / 27. februar 2019)
 3. Glasbeni piar (5. december 2018* / 12. december 2018 / 6. marec 2019)
 4. Glasbeno založništvo in distribucija (9. januar 2019* / 16. januar 2019 / 13. marec 2019)
 5. Avtorske in sorodne pravice v glasbi (23. januar 2019* / 30. januar 2019 / 27. marec 2019)
 6. Booking in organizacija koncertov (6. februar 2019* / 13. februar 2019 / 3. april 2019)

* Termin predavanja, ki bo ob zaključeni skupini dostopno tudi drugim udeležencem. Preostali datumi (delavnice in evalvacije) veljajo le za zaključeno skupino. 

Vsa srečanja bodo potekala ob 19. uri, na SIGIC – Slovenskem glasbenoinformacijskem centru, Trg francoske revolucije 6, Ljubljana. 

MENTORJI

 1. Karierne perspektive glasbenikov – NIKOLA SEKULOVIĆ (Dan D, ex-Laibach, Dallas Records/Mars Music)
 2. ABC glasbene industrije – MARKO GODNJAVEC – JIZAH (Nika Records, Beton Records)
 3. Glasbeni piar – MAŠA PAVOKOVIĆ (Magnifico, Koala Voice, ex-MTV Adria)
 4. Glasbeno založništvo in distribucija – SILVIJ SKOK (Glitterbeat Records)
 5. Avtorske in sorodne pravice v glasbi – URŠA CHITRAKAR (odvetnica s področja avtorskega prava)
 6. Booking in organizacija koncertov – MAŠA PAVOKOVIĆ (Magnifico, Koala Voice, ex-MTV Adria)


KOTIZACIJE

Kotizacija za udeležence zaključne skupine znaša 30 EUR za celoten paket. Kotizacija za posamezno predavanje, ki se ga lahko udeležijo tudi preostali zainteresirani, znaša 5 EUR na predavanje.

S svojo udeležbo boste podprli razvoj slovenskega glasbenega trga. Vsa sredstva, zbrana z naslova kotizacije, bo SIGIC namenil osnovnim sredstvom delovanja zagonske glasbene agencije!

ROKI ZA PRIJAVO

Predhodne prijave za zaključeno skupino mladih in bodočih glasbenih profesionalcev do 35 let sprejemamo do ponedeljka, 5. novembra 2018 na naslovu info@sigic.si. Prijava naj vključuje vaš krajši življenjepis in motivacijsko pismo. Število mest za zaključeno skupino je omejeno. 

Predhodne prijave za zunanje udeležencev predavanj niso potrebne!

Usposabljanje Glasbeni posel – predavanja / delavnice / evalvacije poteka v koprodukciji s Centrom za kreativnost, pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Projekt se izvaja v sklopu aktivnosti Platforme Center za kreativnost in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija