16.01.2019

Glasbeni posel 1.0: Urša Chitrakar (Avtorske in sorodne pravice v glasbi)

23. januarja na Glasbenem poslu 1.0 gostimo odvetnico Uršo Chitrakar. Tema? Nadvse pomembna: avtorske in sorodne pravice v glasbi.

SIGIC

GLasbeni posel 1.0
Foto: Uroš Hočevar

Glasbeni posel 1.0: Urša Chitrakar - Avtorske in sorodne pravice v glasbi (predavanje)
23. januar 2019, 19:00
SIGIC, Trg francoske revolucije 6, 1000 Ljubljana

Predavanje ABC glasbene industrije je del uposabljanja Glasbeni posel 1.0: predavanja - delavnice - evalvacije, ki ga organizira SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center v sodelovanju s Centrom za kreativnost (Muzej za oblikovanje in arhitekturo Ljubljana). 

Znanje o pravu nikoli ne škodi, še posebej ko gre za avtorsko pravo in glasbo. Katere vrste avtorskih in sorodnih pravic poznamo, kdo je njihov nosilec, kako jih pridobimo in uveljavljamo? Kdo so publisherji? Kaj delajo organizacije za kolektivno upravljanje avtorskih pravic? Kako se sklepa pogodbe z založbami? Kaj se je potrebno dogovoriti glede uporabe glasbe v filmu? Številna vprašanja, ki se odpirajo, pričajo o tem, da je glasba domala na vseh korakih povezana z avtorskim pravom. Nanje nam bo pomagala odgovoriti odvetnica Urša Chitrakar. 

Odvetnica Urša Chitrakar se ukvarja s pravnim svetovanjem s področja avtorskih pravic, intelektualne lastnine in druge problematike s področja umetniške produkcije. Poleg odvetniškega dela in pravnega svetovanja predava o avtorskih pravicah in intelektualni lastnini, občasno izvaja tudi strokovne analitične študije, vezane na tematiko avtorskih pravic in intelektualne lastnine. Preden je postala odvetnica, je delala kot samostojna pravna svetovalka in kot Fulbrightova štipendistka gostovala na Fordham University School of Law v New Yorku.

Kotizacija za zunanje udeležence predavanja znaša 5 EUR. Vsa sredstva, zbrana z naslova kotizacij, bodo v celoti namenjena delovanju zagonske glasbene agencije, ki je eden izmed ciljev usposabljanja zaključene skupine.

Usposabljanje  Glasbeni posel – predavanja / delavnice / evalvacije poteka v koprodukciji s Centrom za kreativnost, pri  Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Projekt se izvaja v sklopu aktivnosti Platforme Center za kreativnost in ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.