25.05.2021

IPF ponovno ponuja pomoč glasbenikom

Tridelna izredna pomoč za glasbenike, ki so se zaradi pandemije znašli v težki situaciji.

Press info

IPF

IPF, k.o. bo upravičenim izvajalcem in proizvajalcem fonogramov dodelil in izplačal izredno pomoč.

Prvi del izredne pomoči: skladno s pravili proizvajalcem fonogramov / imetnikom pravic proizvajalcev fonogramov, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev in izplačilo, ni potrebno storiti ničesar. IPF, k.o. bo sredstva skladno s pravili dodelil in izplačal neposredno na poslovne račune upravičenih proizvajalcev fonogramov. Enako tudi izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev za prvi del izredne pomoči ni potrebno storiti ničesar. To je »sklad«, ki se deli skladno z Merili upravičenosti in postopkom dodelitve izredne pomoči št. 1, kot to določajo pravila. Sredstva iz tega dela bodo prejeli vsi, ki izpolnjujejo pogoje, delila pa se bodo skladno z deleži, ki so posameznim upravičenim prejemnikom pripadala za leto 2019 za področje t. i. malih uporabnikov (npr. trgovci, gostinci, frizerji, hotelirji ...) in področje dogodkov oz. prireditev. Našteti področji sta bili v letu 2020 zaradi protikoronskih ukrepov tudi najbolj prizadeti in bomo tako lahko imetnikom pravic nadomestili vsaj del izpada prihodkov.

Drugi del izredne pomoči se bo izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev delil in izplačal na skoraj enak način, kot je bil razdeljen namenski sklad izvajalcev v jeseni 2020. Opozarjajo, da je za dodelitev in izplačilo sredstev iz tega dela izredne pomoči obvezna prijava na poziv, ki je na voljo na tej povezavi. V sklopu delitve tega dela pomoči želijo pomagati tistim izvajalcem, ki so zaradi onemogočene dejavnosti izvajanja nastopov oz. koncertov ostali brez sredstev.

Obvezna prijava je potrebna tudi na tretji del izredne pomoči, ki se bo prav tako, kot drugi del, delil na skoraj identičen način, kot so to storili že jeseni 2020 v sklopu delitve namenskega sklada izvajalcev. Upravičeni prejemniki so tisti, ki bodo izpolnjevali pogoje iz poziva, ki je na voljo na tej povezavi. Ta del je namenjen vsem tistim izvajalcem / imetnikom pravic izvajalcev, ki so se znašli v težkih socialnih razmerah oz. v hudi finančni stiski.

Več o izredni pomoči Zavoda IPF si preberite TUKAJ.