09.09.2016

Prijavite nove skladbe v register IPF

Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije - IPF v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo vabi k prijavi novih skladb.

Press info

Zavod IPF

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je s spremembo Zakona o medijih uvedlo javno evidenco skladb, mlajših od dveh let. Tako radijskim urednikom pomaga oblikovati glasbene sporede, ki so v skladu s predpisanimi kvotami predvajanja novih skladb. Za izvajalce in proizvajalce fonogramov je ključno, da so skladbe pravočasno vpisane v bazo ministrstva. Kar najhitreje to lahko storite s takojšnjo prijavo nove skladbe na IPF, ki v dogovoru z ministrstvom sproti pripravlja seznam prejetih prijav glasbenih posnetkov prvič objavljenih v zadnjih dveh letih in ga ministrstvu takoj posreduje. S prijavo svojega novega repertoarja na IPF tako opravite dve nalogi, saj poskrbite za obračun vaših nadomestil na IPF ter poskrbite za sprotni vpis v register novih skladb na ministrstvu.

Ministrstvo za kulturo seznam novih skladb, mlajših od dveh let, objavlja na svoji spletni strani in si ga lahko ogledate TUKAJ.

IPF vas zato vabi, da skladbe redno prijavljate v register IPF, najlažje kar prek vmesnika ADMISS. Pred prijavo vašim posnetkom najprej določite mednarodno številko ISRC, ki olajša sledenje uporabe vaših del tako v Sloveniji kot v tujini. Več informacij o prijavi posnetih glasbenih izvedb na IPF najdete TUKAJ, kjer so na voljo tudi obrazci za prijavo vaših del. Le s pravočasnimi in popolnimi prijavami lahko pripomorete k učinkovitemu upravljanju vaših pravic.

IPF na področju Republike Slovenije upravlja z najpopolnejšim registrom posnetih glasbenih izvedb, ki poleg izvajalcev ter njihovih vlogah na posnetkih in proizvajalcev fonogramov vključuje tudi podatke o trajanju, ISRC kodi, podatke o nastanku in prvi objavi, albumu ipd.

Trenutno seznam, poslan na Ministrstvo za kulturo, vključuje že več kot 2100 posnetkov, ki so nastali v zadnjih dveh letih. Ker vam na IPF želijo olajšati delo, so Ministrstvu za kulturo že posredovali seznam glasbenih izvedb, ki imajo v registru evidentiran datum prve objave med leti 2014 in 2016. Seznam je pripravljen po naslednjih kriterijih: da je najmanj en izvajalec na posnetku slovenski državljan ali rezident, da je najmanj en proizvajalec fonograma na posnetku slovenski državljan ali rezident oz. ima poslovni subjekt rezidentstvo v Sloveniji, da je prva objava posnetka v Sloveniji.

V kolikor na seznamu, objavljenem na spletni strani ministrstva, opazite kakršnokoli netočnost oz. pomanjkljivost, prosimo to sporočite na e-naslov prijava@ipf.si ali pa pokličite na telefonsko številko 01 / 52 72 932.

S pravočasno prijavo na IPF omogočite svojim novonastalim delom uvrstitev v seznam glasbenih izvedb Ministrstva za kulturo mlajših od dveh let.