30.07.2020

Javna poizvedba AKOS

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS vabi k podajanju predlogov v zvezi s tem, kakšni programi bi predstavljali bistveno obogatitev oziroma dopolnitev obstoječe radijske ponudbe na območju Ljubljane. Rok: 31. avgust.

SIGIC

AKOS

Agencija AKOS obvešča zainteresirano javnost, da je konec aprila začelo delovati digitalno radijsko omrežje R3, ki pokriva območje Ljubljane, ki ga upravlja operater RTV Slovenija. Trenutno je v teku javni razpis za podelitev digitalnih pravic za programe, ki se na območju Ljubljane že razširjajo v analogni (FM) tehniki, po zaključku tega razpisa pa bo agencija izvedla enega ali več novih javnih razpisov, namenjenih novim radijskim programom, ki se na analogni platformi (FM) ne razširjajo. Agencija si bo v prvi vrsti prizadevala, da se pravice podelijo za programe, ki bodo na območju Ljubljane predstavljali bistveno obogatitev in dopolnitev programske ponudbe ter bodo lahko znatno prispevali k popularizaciji digitalnega radia.

Agencija predstavnike zainteresirane javnost, predvsem pa obstoječe in bodoče izdajatelje radijskih programov, vabi, da do vključno ponedeljka, 31. 8. 2020, agenciji predložijo predloge v zvezi s tem, kakšni programi bi predstavljali bistveno obogatitev oziroma dopolnitev obstoječe radijske ponudbe na območju Ljubljane. V okviru predlogov ste vabljeni tudi (v kolikor želite), da izrecno izrazite interes za sodelovanje na javnem razpisu in predstavite koncepte novih radijskih programov.

Predlogi ne bodo javno objavljeni in se agencija do njih ne bo opredeljevala, jih bo pa podrobno preučila tekom priprave novih javnih razpisov.Predloge pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov: info.box@akos-rs.si, pri tem pa se obvezno sklicujte na opravilno številko 38140-1/2020.

Več informacij dobite tukaj.