26.01.2018

Javni razpis in javni poziv za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija

Predmet javnega razpisa in javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija za leto 2018.
Rok za prijavo: 16. februar 2018.

Press info

Javni razpis in javni poziv za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija

Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo, za posamezne projekte in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija. Poleg teh je pogoj za sofinanciranje redne dejavnosti društev vsaj en nastop na reviji JSKD oziroma srečanju ustrezne zvrsti in nastopi na občinskih kulturnih prireditvah v javnem interesu, kot jih določa LKP 2018.

Več o razpisu in prijavi.