28.08.2017

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2018 - 2021. Rok za prijave: 9. oktober 2017

SIGIC

Ministrstvo za kulturo

Cilj javnega razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s  podporo programov izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalnem nivoju bo prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin. Izbranih bo največ 28 (osemindvajset) javnih kulturnih programov, ki bodo po svojem prispevku k uresničevanju javnega interesa za kulturo prepoznani kot programi, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture. 

Upravičene osebe so nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu. Glede na osnovno dejavnost niso izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije oziroma so organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev je opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Na osnovnem področju glasbenih umetnosti bo podprtih največ 8 prijavljenih programov, v skupni predvideni višini 700.000 EUR

Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo potekale v četrtek 7. 9. 2017 v prostorih Ministrstva (ob 10. uri za intermedijske, ob 11. uri za vizualne, ob 12. uri za uprizoritvene in ob 13. uri za glasbene umetnosti).

Rok za prejem vlog: 9. 10. 2017 (vloga mora biti najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana oziroma v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni ministrstva). 

Povezava do objavljenega razpisa