30.08.2021

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti 2022–2025

Predmet Javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti je sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju umetnosti, ki jih bodo izvajalci javnih kulturnih programov izvedli v obdobju od 2022 do vključno 2025.

SIGIC

Razpisna področja so uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti.

Cilj javnega razpisa je povečanje dostopnosti do kakovostnih javnih kulturnih dobrin s  podporo programom izvajalcev javnih kulturnih programov na področju umetnosti, katerih dosedanje delovanje na nacionalni ravni bo prepoznano kot vrhunsko oziroma nujno potrebno za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin. Izbranih bo največ 34 (štiriintrideset) javnih kulturnih programov, ki bodo po svojem prispevku k uresničevanju javnega interesa za kulturo prepoznani kot programi, ki so po obsegu, kakovosti in dostopnosti primerljivi s programi, ki jih zagotavljajo javni zavodi na področju kulture.

Razpisna področja so uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti.

Rok za prijavo: 11. oktober 2021 do 23.59

Celotno besedilo razpisa in razpisne obrazce najdete TUKAJ.