07.01.2021

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Ministrstvo za kulturo RS objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

SIGIC

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

Predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-GUM-2021, je sofinanciranje kulturnih projektov na področju glasbenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2021:

- nevladnih kulturnih organizacij iz 4. točke razpisa, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
- javnih zavodov na področju kulture, ki v letu 2020 s strani Ministrstva niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2021;
- ter samozaposlenih v kulturi in drugih fizičnih oseb, ki delujejo na razpisnih področjih umetnosti.

Ministrstvo bo v okviru razpisa sofinanciralo kulturne projekte na podpodročjih organizacije koncertov in glasbeno scenskih predstav, mednarodnega gostovanja v tujini, izvirnega glasbenega dela ali koreografije, glasbenega založništva, avtorskih projektov, delovnih štipendij.

Razpis je odprt do 22.1.2021

Informacije in prijava: TUKAJ.