22.11.2021

Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022"

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022". Rok za prijave: 20. december 2021.

Press Info

Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2022"

Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.

Trajanje projekta: do 12 mesecev, pri čemer morajo biti aktivnosti zaključene do 30. septembra 2022.

RAZPIS