12.09.2023

Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025

V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025. Razpis je odprt do 9. oktobra 2023.

Press Info

Javni razpis za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025

Predmet Javnega razpisa za izbor projektov krepitve podpornega okolja v kulturi v letih 2024–2025 je sofinanciranje dvoletnih podpornih projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v kulturi, podpornih projektov stanovskih organizacij v kulturi in podpornih projektov drugih nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne aktivnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letih 2024 in 2025. Razpis je razdeljen v štiri sklope:

sklop A: sofinanciranje podpornih projektov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v kulturi;

sklop B: sofinanciranje podpornih projektov stanovskih organizacij v kulturi;

sklop C: sofinanciranje večjih podpornih projektov nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne aktivnosti;

sklop D: sofinanciranje manjših podpornih projektov nevladnih organizacij v kulturi, ki izvajajo podporne aktivnosti.

Z razpisom, ki bo podprl izvajanje projektov v letih 2024 in 2025, Ministrstvo za kulturo nadgrajuje pilotni razpis iz letošnjega leta in odgovarja na dolgoletne potrebe kulturnega sektorja po sistemskem razvoju dejavnosti podpornega okolja. Spodbujali bodo krepitev usposobljenosti nevladnih organizacij in delavk ter delavcev v kulturi in omogočil razvoj podpornega okolja.

Skupna vrednost razpisnih sredstev se je glede na pilotni razpis iz letošnjega leta skoraj početverila. Letno bo namreč na razpolago 300.000,00 EUR, ob tem pa se je obdobje za izvedbo projektov podaljšalo na dve leti. Razpis je digitaliziran, tako da bodo prijavitelji vloge lahko oddali preko spletnega obrazca.

Zainteresirani prijavitelji se lahko o razpisu in prijavi informirajo na inštrukcijah, ki bodo v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za kulturo 15. septembra ob 12. uri. Razpis je odprt do 9. oktobra 2023.

Več o razpisu lahko najdete na spletni strani Ministrstva za kulturo.