05.05.2022

Javno povabilo za nove člane mladinske sekcije ansambla .abeceda

Inštitut .abeceda - Inštitut za raziskave umetnosti, kritične misli in filozofije objavlja javno povabilo za nove člane ansambla za novo glasbo. Rok za prijavo: 9. maj 2022.

Press info

.abeceda

Prijavijo se lahko mladi glasbeniki vključeni v srednješolske ali študijske programe.

Prijavni material: življenjepis, motivacijsko pismo, audio material: dva posnetka avtorske glasbe ali stavka standardnega repertoarja ali avdicijskega orkestrskega parta ali dela 20. oz. 21. stoletja; dirigenti: video.

Prijavite se lahko do 9. maja 2022 na: ensemble@abeceda.io. Vabljeni dirigenti, pevci, pihalci, trobilci, tolkalci, pianisti, godalci in drugi strunski inštrumentalisti.

V letu 2022 inštitut izvaja naslednje programe:

Opus I. _ compositions for .meta [Dré A. Hočevar, 2020/2021]

Izvajajo: Pia Reš, Neža Zupanc, Gašper Livk, Brina Kren, Tobija Hudnik, Lenart De Bock, Urban Megušar, Jan Kopač, Rebeka Rusjan Zajc, Klemen Kocijančič, Oskar Longyka, Matej Kastelic, Lajos Meinberg, Cèlia Tort Pujol, Luka Hren, Pascal Jarchow, Kacper Hubicki, Domen Kužnar, Mathilde Vendramin, Tobias Kochseder, Domen Cizej ter .abeceda [ansambel za novo glasbo].

[.infra _ razvojni center] je mednarodna platforma za razvoj, namenjena uveljavljenim mladim skladateljem, v sklopu katere tedensko potekajo skupinska predavanja, individualne ure ter realizacije glasbenih del. Ustvarjalec v rezidenci v letu 2022 je Tilen Lebar.

.codex ustvarjalcu omogoča objavo posnetkov v obliki solističnega koncerta. Izvajalec, ki je hkrati tudi avtor, tedensko objavlja svoje posnetke, ki jih je mogoče razumeti kot posamezne izjave v procesu grajenja lastne umetniške identitete ali iskanja lastnih modelirajočih vzorcev. Prek rednega snemanja in objav se tako pred občinstvom in tudi avtorjem samim razgrinjajo logika ustvarjalnega procesa in skrivnosti umetniškega raziskovanja. Ustvarjalca v letu 2022 sta Tilen Zlatnar in Martin Vasle.

Program Mladi Raziskovalci sestoji iz cikla koncertov, performansov, katerih presečno točko predstavlja rezidenca mladega glasbenega ustvarjalca. Namen platforme je povezan v vodeno vključitvijo izbranega ustvarjalca mlajše generacije v različna raziskovalna in infrastrukturna okolja. Ustvarjalca v rezidenci v letu 2022 sta Oskar Longyka in Maj Brinovec.

Studio 8.1 je ustvarjalni teritorij, koncertni cikel, ki ga vodijo in oblikujejo glasbeniki sami. Platforma vzpostavlja kontinuirano prakso inovativnih zvočnih kodov ter snovanje novih ustvarjalnih celic ter deluje kot generacijski most in zbirno mesto skupnosti. Kuratorja v rezidenci v letu 2022 sta Jan Kopač in Tobija Hudnik.

.paradigma je program v sklopu katerega mladi ustvarjalci na akademskem nivoju gradijo in tedensko objavljajo opuse del, ki so v osnovi del obstoječih paradigmatskih okvirov in jih kot take uporabljajo kot primarna orodja za vzpostavitev razvojnih možnosti na ravni kompozicijskih premis ter posameznih kompozicijskih realizacij. Ustvarjalca v rezidenci v letu 2022 sta Brina Kren in Lenart De Bock.

FORUM omogoča ustvarjalcem v rezidenci tedensko objavo posnetkov, ki nastajajo znotraj laboratorijskih serij, temu pa se pridružujejo tudi daljša snemanja, inštalacije in koncerti, katerih namen je predvsem realizacija avtorskih del. Gre za torišče generiranja in nato tudi prečiščevanja umetniških modelov in konceptov, ki poteka v stalnem kontaktu z nevidnim medmrežnim občinstvom. Ustvarjalci v rezidenci v letu 2022 so Tobija Hudnik, Jan Kopač, Rebeka Rusjan Zajc in Urban Megušar.

Program [DISCIPLINA] ustvarjalcem v rezidenci omogoča uvod in vstop v formulacijo in artikulacijo teoretskih in izkustvenih postopov, ki eventuelno lahko rezultirajo v genezi specifičnih še neobstoječih kompozicijskih in performativnih disciplin. Ustvarjalki v rezidenci v letu 2022 sta Neža Zupanc in Marija Mitrović.

Program [SIMULATOR] ustvarjalcem v rezidenci omogoča simulacije infrastrukturno in tehnično zahtevnejših ali nedostopnih ustvarjalnih procesov ter hipotetičnih teoretskih premis. Ustvarjalca v rezidenci v letu 2022 sta Gašper Livk in Leonard Medica Gregorič.

Re_humanizacija je koncertni cikel, ki predstavlja nova glasbena, večmedijska, glasbeno-scenska dela mladih slovenskih ustvarjalcev. Cikel temelji na specifični produkcijski praksi, kjer ansambel uveljavljenih glasbenikov izvede dela neuveljavljenih mlajših avtorjev, pri čemer se končna umetniška forma (so)oblikuje skozi proces skupnega dela. Namen cikla je spodbujanje naprednih, na glasbenih in zvočnih temeljih vzpostavljenih »medijev«, ki imajo kot taki specifično umetniške, teoretične in tudi širše družbene potenciale.

[Verso Doxa] je platforma za informiranje strokovne in zainteresirane javnosti o glasbenih in zvočnih praksah, paradigmah, glasbeni pedagogiki, razvoju in usmerjanju specializiranega kadra in teoretizacije ter arhiviranja izbranih del in opusov slovenskih ustvarjalcev.

.abeceda [ansambel za novo glasbo] vzpostavlja infrastrukturne modele skladatelja v rezidenci. Je ustvarjalna enota, vpeta v današnjost. .abeceda preizprašuje in tvori premise, ki jih v sklopu nastopov, tedenskih transakcij in raziskav predstavlja javnosti. Delovanja zasedbe je mogoče razumeti dvoplastno. Obenem gre za združenje glasbenikov, ki lahko delujejo kot standardna komorna zasedba, specializirana za izvajanje sodobne glasbe, po drugi strani pa gre za širšo platformo, ki je trdno vpeta v delovanje celotnega Inštituta .abeceda. V tem pogledu ponuja možnost za delovanje, preizkušanje in predstavitve mladim skladateljem in izvajalcem, torej je nekakšen laboratorij, ki nudi infrastrukturno oporo. Skladatelji v rezidenci v letu 2022 so Alastair White, James Pecore, Sam Pluta in Dré A. Hočevar.

[.meta _ raziskovalni center] je mednarodna izobraževalna platforma, v sklopu katere tedensko potekajo skupinska predavanja [Composition Class I., Composition Class II.], skupinske [Performance Class I.] in individualne ure, namenjene mladim glasbenikom, skladateljem in interdisciplinarnim umetnikom. Vodi jih Dré A. Hočevar.

precept.concept.percept je VI. mednarodna poletna šola za kompozicijo, ki bo potekala med 20. in 24. junijem 2022 na Bledu.

Vzporedno z delavnico se bo na Blejskem gradu in v Festivalni dvorani odvil prvi festival sodobne glasbe .abeceda.

Poletna šola precept.concept.percept je namenjena skladateljem v vseh fazah raziskovanja in ustvarjanja. Osrednji tematski sklop obsega teme: _utemeljevanje, kompozicija uma in [emancipatorne prakse].

 

Več informacij na https://www.abeceda.io/.