17.10.2018

Javno povabilo za zbiranje predlogov za so/financiranje mednarodne glasbene turneje v okviru projekta Kulturni evro

Center urbane kulture Kino Šiška poziva ustvarjalce k oddaji predlogov za so/financiranje mednarodne turneje glasbenih izvajalcev v okviru projekta Kulturni evro.

Press info

Kulturni evro

Poziv je starostno omejen na prijavitelje, ki bodo ob roku za oddajo stari največ 29 let in ki so državljani Republike Slovenije ali imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče. V primeru, da prijavo odda glasbena skupina, mora starostni kriterij izpolnjevati vsaj polovica članov glasbene skupine. Javno povabilo je namenjeno mladim ustvarjalcem sodobne urbane popularne glasbe (rock, pop, elektronika, hiphop v vseh odvodih in kombinacijah).

Kulturni evro je obvezni samoprispevek v višini dveh (2) evrov, ki ga prispeva vsak obiskovalec Kina Šiška, zapisan na listi gostov, na listi novinarjev oziroma je imetnik letnega vabila. Zbrana sredstva se zbirajo na posebnem računu. Ves zbrani znesek se nameni izbranemu projektu (v preteklih letih so bila zbrana sredstva v višini približno 7.000 evrov).

Kino Šiška bo izbranemu izvajalcu sofinanciral stroške večdnevne mednarodne turneje v višini enoletnega prihodka v sklad Kulturni evro. Kino Šiška bo z izbranim izvajalcem tudi aktivno sodeloval pri organizaciji in izvedbi turneje, kar vključuje izbor časovnega termina, dolžine in geografskega področja turneje, pomoč pri bookingu in promociji.

Prijavni pogoji in kriteriji za izbor:

  • izpolnjevanje starostnega kriterija
  • državljani Republike Slovenije oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
  • izkazana kakovost koncertnega nastopa
  • mednarodne koncertne izkušnje in/ali potencial

Vloga za prijavo naj vsebuje:

  • biografijo z reprezentativnim avdio in video materialom (spletne povezave)
  • načrt aktivnosti v 2019 s poudarkom na strategiji mednarodne aktivnosti oziroma pojavnosti
  • kontaktne podatke članov (ime in priimek, datum rojstva)
  • tehnični rider

Izbranega ustvarjalca in/ali producenta bo izbrala tričlanska komisija v sestavi Nik Drozg, predstavnik Kina Šiška, Jernej Sobočan, predstavnik medijev (Val 202), ter Miran Rusjan, vodja založbe Moonlee. Z izbranim ustvarjalcem bo Kino Šiška podpisal pogodbo o izvedbi projekta do določenega roka.

Rok za oddajo projektov je 21. oktober 2018. Sredstva bodo izbranemu ustvarjalcu podeljena v prvi polovici leta 2019. Predloge pošljite po elektronski pošti na info@kinosiska.si (zadeva Kulturni evro 2018).

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Več informacij: Rok Avbar (rok.avbar@kinosiska.si, 030 310 105)