01.04.2021

Karavana Music Slovenia: Regional-Special (video)

V letu 2021 poteka četrto leto sodelovanja med SIGIC in Centrom za kreativnost, ki je namenjeno krepitvi kapacitet slovenskih glasbenih profesionalcev in tistih, ki želijo to postati. Tokrat v obliki potujočega seriala, ki bo obredel šest slovenskih regionalnih središč.

SIGIC

Regional-Special

Serija Music Slovenia: Regional – Special predstavlja nadgranjo dosednjih delavnic in posvetov Glasbeni posel, ki ga je SIGIC v sodelovanju s Platformo Centra za kreativnost izvajal od 2018 do 2020. Nadgranja je zastavljena teritorialno in vsebinsko, posveti se bodo zvrstili v šestih slovenskih mestih: KranjuNovem mestuMurski SobotiNovi GoriciMariboru in Ljubljani. Vsaka odprava odpira splošne teme in problematike, s katerimi se ukvarja sodobna glasbena industrija, fokus pa bo vselej namenjen tudi regionalni glasbeni in širši kulturni sceni ter njenim akterjem. 

1. etapa: TRAINSTATION SUBART KRANJ (9.-11. marec 2021)

Domača glasbena scena v času pandemije

Glasbena industrija je med prvimi žrtvami pandemije koronavirusa in okrevanje po njej bo trajalo najdlje. Kako se v trenutnih okoliščinah, prežetih s COVID-19 in protikoronskimi ukrepi, znajdejo številni domači glasbeni profesionalci, katerih preživetje je odvisno od živih glasbenih dogodkov? Kakšne ukrepe je do tega trenutka sprejela država, kakšni so obeti za prihodnost? Je pandemija glasbeno sceno povezala ali še bolj razdrobila? Kdo se zanjo sploh bori?


Predstavitev Platforme Centra za kreativnost
S Centrom za kreativnost se je Slovenija naposled uvrstila na zemljevid držav, ki poseben pomen priznavajo področju kulturnih in kreativnih industrij ter njihovemu pomembnemu učinku tako za državno ekonomijo kot mednarodno prepoznavnost države. Center za kreativnost deluje od leta 2017 pod Muzejem za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Razpolaga z različnimi inštrumenti podpore razvoja domačega kulturnega in kreativnega sektorja, poseben pomen pa v okviru Platforme CZK namenja tudi povezovanju, mreženju in drugih oblikah izmenjave znanj in primerov dobrih praks med domačimi kreativci. 


Nikola Sekulović: Pogled v prihodnost glasbene industrije
V različnih obdobjih zgodovine so glasbeniki odslikavali družbene spremembe, v njih sodelovali ali se jim z zamudo prilagajali, ponekod pa tudi napovedovali ali celo sprožali. Glasbeno industrijo zadnjih nekaj desetletij še posebej zaznamuje vpliv tehnološkega razvoja na procese proizvodnje, distribucije in potrošnje glasbenih vsebin. S pandemijo COVID-19 je digitalizaciji podlegel tudi zadnji branik dobrega starega analognega sveta, živi koncert. Kakšne so okoliščine te dolgotrajne premene in kako se je nanjo odzval slovenski glasbeni trg? Kakšne so spremembe v obnašanju konzumentov glasbe in kako se nanje privajajo domači glasbeni ustvarjalci in drugi vpleteni, ki jim glasbeni posel predstavlja osnovni vir preživetja? Kaj bo prinesla prihodnost? Na ta vprašanja nam bo skušal odgovoriti veteran glasbenega posla, Nikola Sekulović.


Prelepa Gorenjska, od kod in kam?
Vsaka odprava karavane Regional-Special se želi s posebno pozornostjo posvetiti tudi lokalnim in regionalnim kulturnim scenam ter politikam na področju glasbe in ob tem preveriti, kakšen je vpliv regionalnih kulturnih središč na kulturno življenje širše regije. V kakšni kondiciji je Gorenjska glede na ostale slovenske regije? Kateri prostori in načini delovanja predstavljajo primere dobrih praks za širšo širšo sceno, na kak način se povezujejo? Kakšni so odnosi z lokalnimi oblastmi, koliko mesto da na kakovostno, raznovrstno in kakovostno glasbeno ponudbo kot enega temeljev javnega interesa za kulturo? Kako gorenjska kulturna scena posega in se povezuje izven Gorenjske, v druge regije in mednarodno?


Program je del projekta Music Slovenia, ki ga SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center izvaja v okviru Platforme Center za kreativnost, ki ga podpira Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Plaftormo Center za kreativnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.