Kdo je lahko član SIGIC?

Po 9. členu Statuta SIGIC, lahko član društva postane vsak državljan Republike Slovenije, ki deluje na področju glasbene kulture, podpiše pristopno izjavo, v kateri opredeli svoje dosedanje reference ter pisno obrazloži, kako bo s svojim delom pripomogel k razvoju in promociji društva.

Prijavnico najdete na tej povezavi

Izpolnjeno in podpisano pošljite na naš naslov: 

SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center
Trg fr. revolucije 6
1000 Ljubljana