Kolofon

Odzven - spletna revija o glasbi

Izdaja: SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center, Trg francoske revolucije 6

ISSN 2232-271X

Kontakt: info@sigic.si

 

Odgovorni urednik: Peter Baroš

Glavni urednik: Luka Zagoričnik

Uredniški odbor: Peter Baroš, Luka Zagoričnik, Tanja Benedik, Viktor Škedelj Renčelj, Dušan Mijanović

Lektoriranje: Monika Jerič

 

Uredništvo ni dolžno objaviti nenaročenih tekstov.