Kolofon

Odzven - spletna revija o glasbi

Izdaja: SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center, Trg francoske revolucije 6

ISSN 2232-271X

Kontakt: info@sigic.si

 

 

Glavni urednik: Luka Zagoričnik

Uredniški odbor: Luka Zagoričnik, Primož Kristan, Tanja Benedik, Dušan Mijanović, Manca Ogrin

Lektoriranje: Monika Jerič

 

Uredništvo ni dolžno objaviti nenaročenih tekstov.