26.03.2022

Koronski pasijon Damijana Močnika

Skladatelj Damijan Močnik je delo priredil za soliste, zbor, pet tolkalcev, sintetizator, basovsko kitaro, klavir štiriročno in orgle. Hkrati pa izbral nov naslov Passio Anno Domini MMXXI.

Tjaša Primc

Damijan Močnik: Passio Anno Domini MMXXI
Foto: Andraž Kobe

Tokratni cikel VIP (Vokalno-inštrumentalni program) nam je postregel s prvo izvedbo različice skladbe iz leta 2021 – Pasijon v letu Gospodovem 2021. Delo Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Joannem je bilo sprva pisano za soliste, zbor, orgle in simfonični orkester, in ker je vodstvo Slovenske filharmonije delo želelo izvesti kljub nepredvidljivim časom, so skladatelja prosili, naj pripravi komorno verzijo dela, ki bo v aktualni situaciji lažje izvedljiva. Tako je skladatelj delo priredil za soliste, zbor, pet tolkalcev, sintetizator, basovsko kitaro, klavir štiriročno in orgle ter hkrati izbral nov naslov, Passio Anno Domini MMXXI (Pasijon v letu Gospodovem 2021), ki odraža čas nastanka dela. S skladateljevim znanjem, izrednim občutkom za barve inštrumentov, sposobnostjo prelitja zahtevnega besedila v tako tehtno strukturo ter vsekakor tudi z odlično izvajalsko zasedbo smo prisostvovali izvedbi mogočnega Pasijona v letu Gospodovem 2021, za katerega sem prepričana, da bo postal stalnica na koncertnih odrih.

Pasijonu smo prisluhnili v petek, 18. marca, v veliki dvorani Slovenske filharmonije. Nastopili so solisti sopranistka Theresa Plut (angel, dekla), sopranistka Marta Močnik Pirc (pripovedovalec), tenorist David Jagodic (Pilat), baritonist Jože Vidic (Jezus), poleg teh glavnih solistov pa sta solistične dele smelo zaokrožila še zborovska solista Gašper Banovec, tenorist, ki je predstavljal Petra in učenca, ter basist Tadej Osvald v vlogi služabnika in stotnika.

Pasijon v letu Gospodovem 2021 je zasnovan v šestih delih. Število šest velja za popolno število, numerus perfectus, je simbol harmonije in ljubezni. Damijan Močnik v knjižici razdelitev dela na šest enot pojasni tako: »Prvi del – In principio erat Verbum (V začetku je bila beseda) začne angel, brez sodelovanja glasbil, napove in predstavi učlovečeno Božjo besedo, sledi Jezusov prvi spev s tremi osrednjimi mislimi o sebi in svojem poslanstvu: 'Jaz sem kruh življenja,' 'Jaz sem dobri pastir,' 'Jaz sem vstajenje in življenje.' Prvi del skleneta Jezusov slavnostni vhod v Jeruzalem in radostno vzklikanje množice. Drugi del, Festum paschale (Slavje zadnje večerje), poje o Kristusovi zadnji večerji z apostoli, napovedi Judovega izdajstva, sklene ga Jezusova oporoka, postavitev evharistije in zapoved ljubezni: 'Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!' V tretjem delu, Gethsemani (Getsemani), sledimo prihodu izdajalca Jude z vojaki in Jezusovemu prijetju. Četrti del, Petrus (Peter), je posvečen Petrovi zatajitvi. V petem delu, Pilatus (Pilat), spremljamo pomenljiv pogovor Jezusa in Pilata, šesti del opeva Jezusovo križanje.« »Uglasbil sem Jezusove poslednje besede s križa vseh štirih evangelistov po vzoru skladb Sedem Jezusovih poslednjih besed na križu od baročnega do današnjega časa,« je pojasnil skladatelj. »Pasijon zaokroži uvodna melodija prvega stavka (V začetku je bila beseda), z novim besedilom pa angel zapoje odgovor na retorično vprašanje: 'Katera beseda je bila na začetku? – Amor aeternum (Večna Ljubezen)!' Nihče nima večje ljubezni kot ta, ki da življenje za svoje prijatelje.« 

Skladatelj je pripovedovalca predstavil v sopranski vlogi. To je izredno težka vloga, s kompleksnimi ritmi in zelo razgibano melodiko. Marta Močnik Pirc je z lepo barvo glasu in tehniko vsekakor bila kos linijam, ki zahtevajo ogromno koncentracije. Sopranski part je napisan izredno dramatično in ariozno, zato poslušalci brez težave spregledamo dele, ki bi jih brez pomoči napisanega besedila le stežka razumeli. Pevka je vložila veliko truda tako v lahkotnost kot izgovorjavo, kar smo slišali predvsem v koncih besed, ki jih je izpela do konca. V duetu se ji pridruži Angel, ki ga je upodobila sopranistka Theresa Plut. Njen lep, čist in intonančno stabilen ton je pripomogel, da smo potegnili vzporednico z božjim angelskim glasom, ki ga je želel predstaviti skladatelj. Kot Pilat se nam je predstavil tenorist David Jagodic, ki je bil popolno nasprotje nežnih solistk. Pevec se je v vlogo odlično vživel in kar se da dobro predstavil Pilata. V vlogi z malimi tercami, zmanjšanimi septakordi in disonancami ni bilo mogoče predstaviti mehkejšega podajanja besedila. Slednje pa je z lepo odrsko prezenco predstavil Jože Vidic v vlogi Jezusa. Ta njegova moč odrskega nastopanja je dobro prikrila malenkost utrujeni glas baritonista. Pasijon so obogatili zboristi, predvsem s svojimi hujskaško navijaškimi vložki, ter nevsakdanji izbor inštrumentov. Zasedbo so sestavljali Ana Benedičič na orglah, pianista Tatjana Kaučič in Luca Ferrini, Alexandra Verbitskaya na sintetizatorju, Blaž Zupan na basovski kitari, Špela Cvikl na timpanih, na tolkalih pa so se odlično predstavili Matevž Bajde, Jan Čibej, Barbara Kresnik in Franci Krevh

S skladateljevim znanjem, izrednim občutkom za barve inštrumentov, sposobnostjo prelitja zahtevnega besedila v tako tehtno strukturo ter vsekakor tudi z odlično izvajalsko zasedbo smo prisostvovali izvedbi mogočnega Pasijona v letu Gospodovem 2021, za katerega sem prepričana, da bo postal stalnica na koncertnih odrih.