14.11.2023

Mednarodni znanstveni simpozij: Umetnost vključevanja in združevanja skozi glasbo

Tema letošnjega interdisciplinarnega mednarodnega simpozija Akademije za glasbo UL je bila izbrana na podlagi aktualnih izzivov, s katerimi se soočata sodobni posameznik in družba.

Press Info

Umetnost vključevanja in združevanja skozi glasbo

MEDNARODNI ZNANSTVENI SIMPOZIJ: UMETNOST VKLJUČEVANJA IN ZDRUŽEVANJA SKOZI GLASBO
30. november in 1. december 2023, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - Ljubljana


PRIJAVA:

https://www.simpozij.ag.uni-lj.si/sl

Prijave na simpozij so možne do 17. novembra 2023.

Ključni vprašanji, ki bosta usmerjali simpozij, sta: “Kako lahko glasba pripomore k ustvarjanju celostno podpornega okolja za posameznika, kar se posledično odraža v zdravi družbi?”; in “Kako lahko zagotovimo pogoje, da bo glasba v vzgojno-izobraževalnem okolju dostopna vsem in bo resnično lahko vključevala in združevala raznolike posameznike v harmonično celoto?”

Namen letošnjega simpozija je dobiti uvid v delo različnih strok (glasbene pedagogike, psihologije glasbe, medicine, sociologije, antropologije, muzikologije, ipd.) pri vključevanju glasbe za dobrobit posameznika in družbe.

​Mednarodni simpozij Akademije za glasbo UL 2023 nagovarja inkluzijo v najširšem pomenu besede – preplet različnih strok, ki skozi glasbo iščejo načine vključevanja in združevanja, preplet umetnosti, znanosti in stroke ter preplet različnih identitetnih vlog pri glasbenikih. Prihodnost naše družbe in posameznika v njej je v sprejemanju raznolikosti in v grajenju na potencialih slehernega v harmonični odnosnosti do drugih – in glasba pri tem lahko odigra ključno vlogo.


doc. dr. Katarina Habe, predsednica

Ključna govorca bosta dva vodilna strokovnjaka na področju glasbene inkluzije: Adam Ockelford, ki je v svetovnem merilu eden izmed vodilnih praktikov in raziskovalcev na področju glasbene inkluzije ter Nuša Piber, ustanoviteljica prve inkluzivne glasbene šole v Sloveniji – Glasbenega centra Doremi, ki predstavlja primer dobre prakse inkluzije.