11.06.2022

Ministrstvo za kulturo objavilo dva razpisa za financiranje štipendij

Objavljena Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije z začetkom v študijskem letu 2022/23 (JPR-ŠTIP- 2022) in Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini z začetkom v študijskem letu 2022/23 (JPR-ŠTIPD-2022). Rok za prijavo: 14. julij 2022.

SIGIC

Javna razpisa za štipendiranje

Ministrstvo za kulturo je objavilo javna razpisa za štipendije za dodiplomski študij v tujini ter za podiplomski študij in izpolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije. Začetek študija je predviden v študijskem letu 2022/23.

Rok za prijavo: 14. julij 2022.

Več na strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/