10.09.2019

MOMUS – Monumenta Musica Slovenica

Dvojezična spletna publikacija MOMUS - Monumenta Music Slovenica omogoča raziskovanje in obiskovanje nepremičnih spomenikov slovenske glasbene dediščine

SIGIC

MOMUS – Monumenta Musica Slovenica

Projekt MOMUS – Monumenta Musica Slovenica – je Slovenski glasbenoinformacijski center pripravil ob sodelovanju s Filozofsko fakulteto ter 119 inštitucijami in posamezniki, s pomočjo katerih je bilo v dveh letih zbranih in popisanih preko 200 glasbenih obeležij. Leta 2018 se je SIGIC z objavo tega slovenskega interaktivnega glasbenega vodiča pridružil tudi obeleženju evropskega leta kulturne dediščine, katerega namen je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope.

Dvojezična spletna publikacija MOMUS je kot takšna namenjena najširši domači in mednarodni javnosti, ki jo zanima zgodovina slovenske glasbene umetnosti. Na ta način MOMUS orje ledino, saj je do sedaj veljalo, da je glasba edina med umetnostmi na Slovenskem, ki nima svojega osrednjega muzeja. Interaktivna zasnova spletne publikacije vključuje digitalno in digitalizirano slikovno gradivo ter podrobne opise spomenikov in z njimi povezanimi osebami s področja glasbene umetnosti. Omogoča neposreden stik s spomeniki, spominskimi ploščami, spominskimi parki in muzejskimi glasbenimi zbirkami. Hkrati pa nikoli ne zastari, saj se ves čas posodablja in dopolnjuje.

Primerna je za popotnike, ki odkrivajo različne kotičke Slovenije in zamejstva in zlasti za šolarje in mladino, ki lahko na vsakem koraku odkrivajo nova spoznanja o slovenski glasbi in širijo svoj miselni horizont. Ljubitelja glasbe popelje po poteh slovenskih klasikov, ljudskih godb kot tudi snovalcev narodnozabavne muzike. Študentom in raziskovalcem pa tudi ponuja poglobljen uvid v področje slovenske glasbene zgodovine kot tudi v razvoj sodobnih glasbenih zvrsti.

Veseli bomo vašega obiska in vaših povratnih informacij, s pomočjo katerih bomo postavili nove izzive osveščanju o pomenu glasbene umetnosti na Slovenskem.

Vabljeni k raziskovanju!